Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Kysucká vrchovina » turistika » miesto

Miesto, Kysucká vrchovina

Miesto v Kysucká vrchovina

V Kysucká vrchovina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Kysucká vrchovina:, 1 z 17

Horevažie, Depo, Horevažie pod hôrkou, Bielisko, Šimunov, Sedliská, Pod Drobniou, Pod stenami, Na vršku, Hore dolinkou, Lány, Kamence, Závodie, Obora, Prostredný Vadičov, Kolo, Pod majerom, Predmestie, Nad Šibenicami, Rybník, Nad mlynom, Noviny, Lazy, Mičianovia, Kaštiel, Vrchy, Hájisko, Lánce, U Drľaka, Medzilužie, Nad cintorínom, Gažovia, Pod hŕbkami, Skalica, Machajové, Priosie, Jančulova, Raganov mlyn, Hranice, Lazce, Pod kruh, Klinček, Na lúkach, Lachovia, Hrby, Za záhradami, Chalúpkova roľa, Záhrady, Hrby, Červencovia, Na dlhé, Na chotári, Holienkovia, Talapkovia, Pod cintorínom, Krúžky, Pod Nedielku, Pod dubom, Za kaštielom, Podbučky

Miesto, Kysucká vrchovina:, 2 z 17

Perisko, Mazúrovia, Prostredné lúky, U Sobolov, Starý majer, Rovné pri kríži, Medzi haj, Záhorčie, Do Kňažovca, Predmlynie, Strana, Kúty, U Kubaščíkov, Čerenka, Pod štepmi, Nad zábrehom, Za Lány, Za medzu, Pod Kr -ovec, Kraviarky, Kliny, Cezpolie, Za višnie, Noskovec, Rovné, Adamovec, Prieloh, Pod predný haj, Járky, Šadibolovia, Pod stráňou, Lazisko, Sporinskovia, Pod Lysou, Miškovia, Mackova roľa, Kapitulovo, Sobolová, Brhlová, Nad studienkami, Pod dvor, U Galjeríkov, Pochybov zárubok, Solisko, Holienkova, Za zahrady, Ostredok, Pod Lovisko, Predné Porubné, Zvonica, Tižinky, Nová Bystrica, Zichovia, Hančinovia, Kapustné záhrady, Fulierovia, Nad Pakancom, Pustina, Močiary, Kamenné, Senkovo

Miesto, Kysucká vrchovina:, 3 z 17

Hony, Dolný sad, Pod kostolné, U Blškov, Granátov zárubok, Jančulovia, Dolina, Kráčiny, Za záhradkami, Ponad cesty, Slukov zárubok, Pišojovia, Hlboč, Na vŕšku, Závodskovia, Šulganov zárubok, Dolný Vadičov, Kučákov zárubok, Teplička, Revajov zárubok, Na trojak, Pod roh Dubeň, Nad Paprudie, Záplotie, Slivkovský, Kádašová, Za Chmelincami, Sopkov, Mazurský, Fuskov, Za Brezníkom, Na Hámre, Hulákovia, Za kaštieľom, Zadné zápotočné, U Beľanov, Pocestie, Dúbravky pod Vrchom, Vyše kríža, U Paluchov, Zadný lán, Lány, U Makynov, Od Gbelian, Za vrch, Predná hôrka, U Sidorov, Pod Mokrým, Zadná hôrka, Tižinka, Ohrada, Jedľovina, Dielnice, Podhorie, Kanisov, Nádolie, Na kút, Dolinky, Panské záhrady, Nižný Martišov

Miesto, Kysucká vrchovina:, 4 z 17

Poliacky, Matušský, Čikovský, Vavrecký, Lalinský, Markovský, Janovský, Valiasky, Rudinský, Korcháň, Tkáčovský, Svačovský, Mišovský, Mravcovský, Lodňanka, Fujacký, Maselský, Frankovský, Pod riekou, Malá Havrania, Klobučná, Grúne, Spišáková, Petrová, Malá Petrová, Šibenice, Uhlavčie, Rovienky, Koncom do Váhu, Záhradky, Kostolec, Kozínska, Pažite, Na rovni, Demkovská, Koncom do Závoza, Rovienky, Pri Končitom, Závoz, Pod Pálenicou, Laz, Ráztoky, Pod Dúbravkou, Jamy, Jelšiny, Kiškovie, Úboče, Paseka, Hlboký, Skalky, Jefirny, Predné húštiny, Vysoký breh, Ščibalov, Oselné, Valkov vrch, Hažov, Valkov, Mičov, Gorilov

Miesto, Kysucká vrchovina:, 5 z 17

Madajka, Margušov, Pitkové, Janoška, Rubaň, Zadky, Predné jamy, Šlapkov, Žľaby, Kobáry, Medze, Pod závozie, Pod farskou, Rovienky, Za roh Dubeň, Na vŕšky, Straníková, Brehy, Rokytie, Ku krížu, Hore potočie, Pod hôrčie, Za rakytie, Doliny, Hore koncovky, Zámostie, Kozinec, Veľká Martoňovica, Španica, Paprudie, Malá Straníková, Nad záhradou, Malá Martoňovica, Pod Košariská, Pod Brezníky, Dálnie, Na Odvažie, Brehy, Mliečovy, Čierne doliny, Brezníky, Pod Metiskom, Brehy, Za goľajou, Pod vŕšky, Steny, Zámostie, Malatínec, Pod skalou, Pod Lazy, Hnojníky, Čeršľa, Istenka, Drožčiakov vrch, Za ulicou, Na jame, Medzi hroble, Pálenica, Medzi jamky, Za rybník

Miesto, Kysucká vrchovina:, 6 z 17

Na Kysuci, Osada Hrnčiareň, Medzicestie, Za Diel, Vŕšky, Pod Vrchovinou, Oblesky, Za železnicou, Metiská, Na lán, Medzi potôčky, Rukáv, Pod hroble, Za Straníkom, Nad poľom, Za Metiská, Podevráta, Vajanko, Za Kúty, Roh Dubeň, Huboč, Pod chotár, Hony, Pod jablonkami, Dolná štvrť, Záhorská, Ku doline, Slatiny, Božkovec, Lazy, Pod prílet, Dráhy, Búrie, Za dolinou, Hlodky, Dielec, Stráň, Za hájik, Pod prostrednou, Dúbrava, Pod závozy, Jamiská, Hrb, Pod rožok, Stránie, Medzi Vodami, Pod dielec, Lúka, Vrchovina, Lopatina, Pri Malom Ostrom, Medzi Ostré, Zadný háj, Pod straňou, Medzi lúkami, Do potoka, Za Kr -ovec, Za palenicami, Bučníky, Klukovo

Miesto, Kysucká vrchovina:, 7 z 17

Burovo, Kulov vŕšok, Kotrisová, Brehy, Hlboké jamy, Lány, Dlhé hony, Obrzok, Chalúpková, Kriv, Hôrka, Jamy, Pod Klukovo, Nad Valašské, Košaricka strana, Sobolova, Hančinova, Uhlisko, Za lúčinky, Pokrývkova, Nad potoky, Dolné Hrby, Vrchy, Kašajské Janovo, Nad sadkom, Podlejšie, Medzi kopce, Klanicovia, Kubešov vrch, Kovačíkov, Za haj, Za potok, Osikoviny, Vŕšok, Pod Poľanami, Petkova roľa, Andrisova, Drapačka, Pod Magurkou, Strapáčova, Brisk, Pod lúky, Za Krčahovce, Solnicovo, Hore Mraznicou, Zadky, Nad cestou, Zabučie, Poruby, Kašajské lazy, Brehy, Kaplické, Vŕšok-II., Sobolova, Močiare, Trávniky, Romaníkova, Taralka, Tomaškovo, Surovina, Za Stránie

Miesto, Kysucká vrchovina:, 8 z 17

Poza Briežky, Surovisko, Dolina, Pastvova roľa, Skriželné,Krasotín, Kruh, Svorita, Za horou, Lán, Hlotské lúky, Okruhlica, Krčiny, Klin, Paprudie, Pri Kr -ovci, Ďurčov lúka, Hrabie, Pod háj, Kotrisova u Lachov, Pod Ladom horu, Hrby, Háj, Crkovo, Nosko, Korybany, Horné Hrby, Pod horou, Šebeň, Pod Bizov vrch, Sýkorové, Kopanice, Za cestou, Romaníkova, Podhlbočie, Dielnice, Šumská roľa, Za plánkou, Michalkovo, Na l n, Za dolinku, Kotrčina Lúčka, Hôrky, Lovisko, Zajarčie, Šiaš, Eliašovo, Kúty, Do kopca, Snôžok, Romaníkova roľa, Brevník, Silkovo, Mackovia na vrchu, Jamy, Peťková roľa, Z vršky, Honce, Za kruh, Žľabina, Kopec

Miesto, Kysucká vrchovina:, 9 z 17

Pod zadný háj, Dúžany, Pod Žiarcom, Radovka, Pred hrebienkom, Nad Petríkov haj, Kráčiny, Za stránicou, Peťková, Hrubá Bučina, Pod snohy, Lán, Peťkova roľa, Hŕbky, Zajacké Janovo, Pri cintoríne, Pri Veľkom Ostrom, Doliny, Peťkovia a Pradenovia, Lanske, Michalcovia, Za Laziskom, Horúce, Palenica, Loviská, Žabkové zeme, Kráľov breh, Porubné, Veľký Ostredok, Pod Požehu, Starý Brevník, Mackova, Hraščanky, Brehy, Malý Ostredok, Meridza, Mackova, Kašička, Podvršie, Šieste, Stráňa, Krasotin, Košarick palenica, Šumska roľa, Červené hliny, Podolinská, Kyselovické, Pod Makoviskom, Čerchle, Pod dielmi, Pod Diely, Pod Žiar, Za jarkom, Valašské, Brvene, Klátie, Čavajdovia, Medzi Hohlovkami, Pánske rúbanisko, Krchovia

Miesto, Kysucká vrchovina:, 10 z 17

Kučovo, Laz, Oravský Beskyd na Demianovej, Záplotie, Mordárovia, Hohlovky, Jelenčiakova Poľana, Ku Okresancu, Kúpnica na Skopovej, Pod Zlieň, Gregušova Poľana, Andrisova roľa, Prival, Pod Petríkov haj, Jasenovská, Rechtoríkovia, Ivankovo, Na Žihľave, Skopová na Neslúchanom, Nad stráňou, Pod Cabajkou, Marunove konce, Frankovo, Staňovci, Uhlisko, Petinova, Ostredky, Marunovia, U Labušov, Drlov haj, Banička, Laz pod Príslopom, Kyčerky, Bardačov zárubok, Pastvy, Priečnice, Janikovia, Holienčinovia, Kotrisova, Medzi jarky, Bisahova, Romanov, Rapčova Kúpnica, Timková, Kašubov, Pavelkov, Kubičinovia, Medzipríval, Pod cestou, Mordárky, Chalúpkova, Haj, Prostredné hony, Marunova roľa, Za hlbokým, Zemanov zárubok, Od Ricierovej, Pokrývkova, Matejašovia, Zadky, Úvaliny, Balačín

Miesto, Kysucká vrchovina:, 11 z 17

Od Tisového, Mihovia, Od Polian, Nad Lejšinami, Danihlovci, Podháj, Nová Bystrica, Za doliny, Nad čerešeň, Rusnákova roľa, Maťašovo, Brandysovia, Pod haj, Timkova, Bardáčov zárubok, Hanzové jamky, Dúbrava, Mohylovia, Rapčová Čerchľa, Pri jarku, Zelnička, Za Muškovou mlákou, Turčianky, Košariská, Ploštiny, Bystričné, Bardačová, V zrúbanom, Korčeková Čerchľa, Chvastkovci, Cádrovia, Starý diel, Ricierky, Budín, Kotvasovia, Nad skopovou, Nad Kuricom, Judáci, Čepelovci, Dubiská, Jakubčické Z vršky, Malá dolina, Cadrov zárubok, Horekoncova, Poništovci, Romanovia, Stariny, Pinčiarovci, Pod Kýčerou - Lysičanove konce, Martinskov zárubok, Drapkova, Grapa prostredná, Pod Starým dielom, Harvelka, Šaradia, Chmúrovia, Poništovia, Horný diel, Holešovia, Frančiakov, Kostolné

Miesto, Kysucká vrchovina:, 12 z 17

Ďuračkova roľa, Okrúhlica, Gemeľov, Pastvova, Na Laz, Hričov, Buchovci, Nad kruh, Klapuška, Na čele, Hanička dolná, Na Hvizdákovo, Pod Brýzgalkami, Kornádkova dolina, Chotár, Granátovia, Mičianovo, Sajdovia, Pod lovište, Dlžavy, Baníkov zárubok, Od Šaradia, Peťková, Matejčíkovo, Kasakovia, Podhruščie, Holý diel, Za diely, Zadné hony, V Skaličnom od Šimkovho, Krištofovie, Skaličianky, Novosad, Mackurovia, Jarošové, Vrch, Danková, Kresačka, Hlávkov zárubok, Tižinky horné, Zadná grapa, Danihelka, Vyšná Pleškova, Lejšiny, Predná, Pod grapom, Lučiaková Romaníková, Pokrývková, Pod Vlčovou, Mala dolina, Pod Hruškovie, Šarady, Od Pažite, Sajdovia, Andrisová, Brhlovky, Vlkanovo, Martinsko - Zemanov hon, Jihličné, Cvrklať

Miesto, Kysucká vrchovina:, 13 z 17

Na chmelovú Obšívaných, Varínčak, Pod Smrekovkou, Pod Starým dielom v Tisovom, U Brandýsov, Vangorovia, Pakšov, Berešova, Sporinský zárubok, Hŕbíky, Bystričné, Bardáčová, Jankovo Dolné, Plešková, Flajšová, Jankovo, Pod Kýčerou, Jažovce, Bizov vrch, Pálenice, Škutky, Ďuranovo, Na Cabajku, Jančulova kúpnica, Rusňačky, Korčekova, Škútovia, Ku šípu, Vyšná mohyla, Kuricovia, Podhybov zárubok, Pod lazy, Pleškova, Beskyd pri Trojačke, Potoky, V Májovom grúni, Flajšová, Nemcovia, Na Trojačku, Halvonka, Majeríčka, Pavelkov zárubok, Pod Vartiskom, Chmúrov jarok, Kotriská, Prostredná Slezácka hoľa, Rechtoríkova Poľana, Miškov zárubok, Koncovky, Matejovo, Mrvova, Šumská, Poľana, Pod Plošinu, Pokrývkova roľa, Polianka, Mazúrove lazy, Vartisko pod Mrvovou Kikulou, Hruškuliakovia, Pleškov Nižná, Frančiakov zárubok

Miesto, Kysucká vrchovina:, 14 z 17

Talapkov zárubok, Timkova roľa, Plachtová, Sajdov zárubok, Kráľovská, Kotrisova, Pokrývkova, Jankovo Horné, Chmúrová, Boďova Poľana, Pálenica, Nad Kýčerou, Sobolova, Plešková Vyšná, Jamy, Smrtovisko, Riečnica, Kašubov zárubok, Rusňákova, Doliny, Oravcov zárubok, Na Rovni, Skaličné, Vychylovská hoľa, Rajnohová jamka, Pri Hohlovkách, Dávidička, Buková, Na jame, Novosadovci, Bystričné, Riečne, Cholvarky za Cabajku, Švajcovia, Jančulova roľa, Jurkov, Petríkov h j, Židovo, Nižná Pleškova, Zajacovia, Pod Suchá, Martiniskov zárubok, Ďuriškovci, Marunova roľa, Ostrý vŕšok, Na honoch, Pod Dúbravou, Šloga, Strapáčova roľa, Barbačov, Rusnácka roľa pod starým dielom, Ráztoka, Repisko, Rusňákova, Bisahová, Nová cesta, Oravcov zárubok, Pod Repiskom, Labošovci, Kurkula

Miesto, Kysucká vrchovina:, 15 z 17

Talapková hoľa, Do Bystričného, Omladníky, Klieštovia, Dolinky, Dávidíkova Kýčerka, Buchova hora, Korčeková, Pastvova, Úplaz, Za chodníkom, Miškov a Oravcov, Od Belského, Frančiakov, Hlávkov zárubok, Jantošov zárubok, U Priščov, Ondráška, Kapustniská, Vlčová, Surovcovia, Dĺžavy, Na Smrekovcoch, Rajnohova jamka, Jelenčiakova Kýčerka, Petreková, Predná grapa, Ricierova, Štrbova kúpnica, Od Pokrývkovej, Cez jamu, Chmelové, Na Neslúchanom, Májov grúň, Na Roveň, Štrbáky, Vápenica, Kortisova roľa, Frančiakov Hlávkov zárubok, Jedloviná, Od Bačína, Ricierova hoľa, Rožňov, Gáborov zárubok, Školov zárubok, Kučakov zárubok, Pečarkov zárubok, Kišikov zárubok, Ferkov zárubok, Višňakov zárubok, Špalkov zárubok, Drapov zárubok, Urbanov zárubok, Maslákov zárubok, Vaškovský, Pod bôrikami, Ku šopám, Čamborkov zárubok, Medzi hrabie, Hora nad úbočou, Vyšné lány

Miesto, Kysucká vrchovina:, 16 z 17

Koncom do potoka, Zemice, Horská, Bukovce, Jaškovský, Zadielie, Kafunský, Mičkov zárubok, Za Hámrom, Za Polom, Krkoška, Hrabie, Vaškovský, Záhumnie, Repková, Sobolský, Uhliská, Za Bôrčim, Za stavanie, Štefúnov, Pod Bukovinou, Vranovský, Polianky, Buchtov kopec, Tabačský, Cez Kráľové, Kalužnický, Michalkov, Juríčky, Bukovina, Kliešťovská, Pod Háj, Ďuritský, Za potôčkom, Bubáňové, Končie do potoka, Na Brezníku, Nižné lány, Vranovský, Pod Brodencom, Polom, Na kúte, Poddielie, Úboč, Skaličanský, Dlhé, Nad úbočou, Za chlievy, Labantský, Hodoňovia, Jamy, Za hôrkou, Ponad Sihly, Parpuť, Plešivá - Balkán, Pod pasienkami, U pivničiarov, Za prievalcom, Kozinec-Krytošová, Grapy

Miesto, Kysucká vrchovina:, 17 z 17

Košariská, Rudné, Snožok, Medze, Koterce, Kapustné záhrady, Bukoviny, Za medvedincami, Nezníkom, Jamy, Bátkovské, Nižný Vaňovia, Uhliská, Chotáre, Kukuriská, Pasienok, Tokaniská, Palačekovské, Pod skalou, Vrch Kozinec, Kopasovo, Závršie, Podstránie, Dolu grúňom, Pod Žiar, Havranský les, Močiare, Kráčiny, Pod Pálenicou, Zraz, Jalové, Horné Diery, Hrádky, Kopanice, Kubova medza, Kordošovo, Pálenica, Čachovo, Jurikov vrch, Ďuračkovia

Podobné, Kysucká vrchovina:

2017x turistika, 1502x miesto, 210x orientačný bod, 67x strom, 62x turistické informácie, 43x chranený strom, 36x poľovnícky posed, 25x orientačná mapa, 17x miesto na piknik, 16x ohnisko, 15x prístrešok, altánok, 12x studňa, 7x atrakcia, 2x pamätník, bojisko, 1x komín, 1x väznica, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Kysucká vrchovina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://kysucka-vrchovina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.