Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Kysucká vrchovina » turistika » miesto

Miesto, Kysucká vrchovina

Miesto v Kysucká vrchovina

V Kysucká vrchovina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Kysucká vrchovina:, 1 z 17

Depo, Horevažie pod hôrkou, Bielisko, Sedliská, Pod stenami, Hore dolinkou, Šimunov, Na vršku, Pod Drobniou, Lány, Kolo, Závodie, Horevažie, Obora, Prostredný Vadičov, Predmestie, Pod majerom, Kamence, Nad Šibenicami, U Hoľamy, Pustovník, Gabrišov zárubok, Muňakov zárubok, U Janka, Nad mlynom, Rybník, Lazy, Noviny, Kaštiel, Vrchy, Lánce, Hájisko, U Drľaka, Medzilužie, Mičianovia, Nad cintorínom, Cezpolie, Skalica, Adamovec, Gažovia, Za kaštielom, Na chotári, Perisko, Jančulova, Hranice, Priosie, Raganov mlyn, Solisko, Kapustné záhrady, Chalúpkova roľa, Starý majer, Klinček, Na lúkach, Záhrady, Lachovia, Pod kruh, Hrby, Machajové, Holienkovia, Talapkovia

Miesto, Kysucká vrchovina:, 2 z 17

Červencovia, Járky, Krúžky, Pod dubom, Pod predný haj, Kraviarky, Prieloh, Čerenka, Za medzu, Kúty, Kliny, Za Lány, Predmlynie, Do Kňažovca, U Sobolov, Nad zábrehom, Strana, Za višnie, Pod Kr -ovec, Záhorčie, Noskovec, Pod cintorínom, Pod štepmi, Podbučky, Medzi haj, Lazce, Pod Nedielku, Pod hŕbkami, Na dlhé, Mazúrovia, Za záhradami, Rovné, U Kubaščíkov, Prostredné lúky, Rovné pri kríži, Kapitulovo, Pochybov zárubok, Zvonica, Holienkova, Pod stráňou, Predné Porubné, Miškovia, U Galjeríkov, Za zahrady, Pod dvor, Mackova roľa, Šadibolovia, Pod Lovisko, Lazisko, Pod Lysou, Ostredok, Sobolová, Brhlová, Sporinskovia, Nad studienkami, Zichovia, Hančinovia, Jančulovia, Fulierovia, Granátov zárubok, Nová Bystrica

Miesto, Kysucká vrchovina:, 3 z 17

U Blškov, Nad Pakancom, Kamenné, Pod kostolné, Močiary, Dolný sad, Hrby, Hony, Senkovo, Tižinky, Pustina, Hlboč, Kráčiny, Na vŕšku, Slukov zárubok, Za záhradkami, Dolina, Pišojovia, Ponad cesty, Šulganov zárubok, Závodskovia, Dolný Vadičov, Kučákov zárubok, Teplička, Revajov zárubok, U Haľamy, Pod roh Dubeň, Nad Paprudie, Záplotie, Na trojak, Kádašová, Sopkov, Za Chmelincami, Mazurský, Slivkovský, Hulákovia, Fuskov, Za Brezníkom, Na Hámre, U Beľanov, Dúbravky pod Vrchom, Pocestie, Zadné zápotočné, Za kaštieľom, Vyše kríža, Od Gbelian, Lány, U Paluchov, U Makynov, Zadný lán, Ohrada, Pod Mokrým, Tižinka, Dielnice, Jedľovina, U Sidorov, Za vrch, Kanisov, Predná hôrka, Zadná hôrka

Miesto, Kysucká vrchovina:, 4 z 17

Podhorie, Panské záhrady, Nižný Martišov, Dolinky, Na kút, Nádolie, Matušský, Poliacky, Tkáčovský, Janovský, Rudinský, Markovský, Čikovský, Lalinský, Korcháň, Valiasky, Vavrecký, Svačovský, Mravcovský, Mišovský, Fujacký, Lodňanka, Maselský, Frankovský, Pod riekou, Spišáková, Malá Havrania, Klobučná, Grúne, Malá Petrová, Petrová, Uhlavčie, Šibenice, Rovienky, Záhradky, Koncom do Váhu, Kostolec, Demkovská, Na rovni, Kozínska, Pažite, Koncom do Závoza, Rovienky, Sventkov zárubok, Závoz, Pri Končitom, Pod Dúbravkou, Laz, Ráztoky, Jamy, Pod Pálenicou, Kiškovie, Úboče, Jelšiny, Paseka, Skalky, Hlboký, Jefirny, Predné húštiny, Mičov

Miesto, Kysucká vrchovina:, 5 z 17

Janoška, Predné jamy, Pitkové, Madajka, Gorilov, Margušov, Oselné, Ščibalov, Zadky, Hažov, Valkov, Valkov vrch, Rubaň, Vysoký breh, Šlapkov, Rovienky, Brezníky, Nad záhradou, Pod vŕšky, Mliečovy, Kobáry, Zámostie, Pod skalou, Za roh Dubeň, Za ulicou, Brehy, Za rakytie, Na Odvažie, Veľká Martoňovica, Pod Lazy, Brehy, Istenka, Španica, Čeršľa, Žľaby, Na vŕšky, Malá Martoňovica, Malatínec, Pod Metiskom, Straníková, Za goľajou, Malá Straníková, Drožčiakov vrch, Ku krížu, Pod Brezníky, Pod farskou, Steny, Zámostie, Dálnie, Kozinec, Hore koncovky, Pod závozie, Medze, Hnojníky, Paprudie, Rokytie, Hore potočie, Doliny, Brehy, Čierne doliny

Miesto, Kysucká vrchovina:, 6 z 17

Pod hôrčie, Pod Košariská, Za železnicou, Na jame, Medzi jamky, Pálenica, Za Diel, Oblesky, Osada Hrnčiareň, Za rybník, Za Metiská, Na lán, Za Straníkom, Pod hroble, Rukáv, Medzi potôčky, Vŕšky, Nad poľom, Medzicestie, Pod Vrchovinou, Metiská, Na Kysuci, Medzi hroble, Roh Dubeň, Podevráta, Za Kúty, Vajanko, Záhorská, Medzi Ostré, Pod prostrednou, Dráhy, Pod chotár, Lopatina, Stránie, Stráň, Dolná štvrť, Búrie, Ku doline, Hony, Lúka, Pod jablonkami, Pod závozy, Huboč, Lazy, Medzi Vodami, Jamiská, Dúbrava, Pod dielec, Dielec, Za hájik, Slatiny, Vrchovina, Za dolinou, Pod rožok, Božkovec, Hrb, Pri Malom Ostrom, Hlodky, Pod prílet, Zajacké Janovo

Miesto, Kysucká vrchovina:, 7 z 17

Do kopca, Pri cintoríne, Pri Veľkom Ostrom, Nad potoky, Uhlisko, Brehy, Dlhé hony, Hôrky, Medzi lúkami, Sobolova, Hančinova, Malý Ostredok, Mackova, Romaníkova, Taralka, Čerchle, Vŕšok-II., Lovisko, Okruhlica, Za stránicou, Červené hliny, Lány, Medzi kopce, Meridza, Honce, Kyselovické, Podlejšie, Poza Briežky, Strapáčova, Hlboké jamy, Za Kr -ovec, Zajarčie, Kašajské lazy, Peťkovia a Pradenovia, Pastvova roľa, Pod háj, Zadný háj, Brisk, Horné Hrby, Za lúčinky, Osikoviny, Hôrka, Šumska roľa, Sobolova, Lanske, Michalkovo, Peťková, Starý Brevník, Do potoka, Dolné Hrby, Hrabie, Peťková roľa, Za Krčahovce, Šebeň, Andrisova, Vrchy, Lán, Crkovo, Dolina, Jamy, Kruh

Miesto, Kysucká vrchovina:, 8 z 17

Vŕšok, Brvene, Ďurčov lúka, Korybany, Hore Mraznicou, Veľký Ostredok, Zadky, Pod Makoviskom, Pod Magurkou, Pod Klukovo, Palenica, Paprudie, Košarick palenica, Žabkové zeme, Nad cestou, Košaricka strana, Hlotské lúky, Podvršie, Hrby, Pod Diely, Za potok, Za haj, Kovačíkov, Pred hrebienkom, Pod straňou, Mackova, Obrzok, Na l n, Lán, Za Stránie, Snôžok, Tomaškovo, Burovo, Dielnice, Bučníky, Nosko, Stráňa, Pod Žiar, Pod dielmi, Solnicovo, Pod Bizov vrch, Za palenicami, Za kruh, Kriv, Za plánkou, Skriželné,Krasotín, Porubné, Šumská roľa, Žľabina, Močiare, Kopanice, Kaplické, Svorita, Kotrčina Lúčka, Radovka, Háj, Kašička, Sýkorové, Klanicovia, Kráčiny

Miesto, Kysucká vrchovina:, 9 z 17

Hraščanky, Šieste, Doliny, Romaníkova, Surovisko, Pod Požehu, Klukovo, Kúty, Pod zadný háj, Krasotin, Eliašovo, Zabučie, Loviská, Nad Petríkov haj, Pri Kr -ovci, Pod lúky, Peťkova roľa, Kotrisova u Lachov, Pod Poľanami, Nad sadkom, Horúce, Kopec, Podhlbočie, Kašajské Janovo, Za Laziskom, Kráľov breh, Za dolinku, Krčiny, Valašské, Pod Žiarcom, Pod snohy, Petkova roľa, Za jarkom, Klin, Hŕbky, Mackovia na vrchu, Michalcovia, Pod horou, Za horou, Surovina, Trávniky, Pod Ladom horu, Brehy, Kubešov vrch, Jamy, Podolinská, Chalúpková, Kotrisová, Poruby, Nad Valašské, Brehy, Šiaš, Dúžany, Kulov vŕšok, Hrubá Bučina, Z vršky, Drapačka, Silkovo, Za cestou, Brevník

Miesto, Kysucká vrchovina:, 10 z 17

Romaníkova roľa, Pokrývkova, Turčianky, Bisahova, Frančiakov, Na Trojačku, Frančiakov zárubok, Pod grapom, Rapčova Kúpnica, Nad skopovou, Šaradia, Vartisko pod Mrvovou Kikulou, Pod Kýčerou, Laz pod Príslopom, Jasenovská, Zadné hony, Prostredné hony, Bystričné, Bardáčová, Zemanov zárubok, Pri jarku, Chotár, Košariská, Za doliny, Horekoncova, Marunova roľa, Ku Okresancu, Potoky, Vrch, Danihelka, Timková, Škutky, Pod Vlčovou, Stariny, Bizov vrch, Okrúhlica, Krištofovie, Úvaliny, Skopová na Neslúchanom, Kyčerky, Kašubov, Pavelkov, Ďuračkova roľa, Hohlovky, Haj, Staňovci, Ku šípu, Baníkov zárubok, Cádrovia, Granátovia, Kráľovská, Na Žihľave, Pod Starým dielom v Tisovom, Podhybov zárubok, Rusňačky, Bystričné, Bardačová, Ďuranovo, Matejčíkovo, Kotrisova, Sajdovia, Mrvova, Od Šaradia

Miesto, Kysucká vrchovina:, 11 z 17

Vlkanovo, U Brandýsov, Lejšiny, Šarady, Hŕbíky, Kučovo, Zadná grapa, Beskyd pri Trojačke, Na Cabajku, Korčekova, Kúpnica na Skopovej, Pastvova, Koncovky, Nad Kuricom, Nad čerešeň, Maťašovo, Marunovia, Pod Brýzgalkami, Na čele, Vangorovia, Martinsko - Zemanov hon, Starý diel, Od Polian, Jankovo Dolné, Gemeľov, Pod lovište, Horný diel, Kotriská, Mackurovia, Priečnice, Plešková, Kuricovia, Pod Vartiskom, Ivankovo, Ostredky, Pod Hruškovie, Varínčak, Jažovce, Andrisova roľa, Nemcovia, Matejašovia, Ricierky, Od Ricierovej, Poništovci, Pod Zlieň, Nad kruh, Pokrývková, Mihovia, Dlžavy, Pokrývkova, Janikovia, Mičianovo, Judáci, Podhruščie, Ploštiny, Vyšná mohyla, Pod Petríkov haj, Kostolné, Kornádkova dolina, Podháj

Miesto, Kysucká vrchovina:, 12 z 17

Klapuška, Prostredná Slezácka hoľa, Hanzové jamky, Andrisová, Malá dolina, Rechtoríkova Poľana, Pokrývkova, Poľana, Berešova, Laz, Holešovia, Jelenčiakova Poľana, Pod Smrekovkou, Halvonka, Kotrisova, Chmúrovia, Hruškuliakovia, Majeríčka, Danihlovci, Vyšná Pleškova, Pokrývkova roľa, Od Pažite, Pod Kýčerou - Lysičanove konce, Čepelovci, Bardáčov zárubok, Chvastkovci, Budín, Tižinky horné, Skaličianky, Pod cestou, Pod haj, Brhlovky, U Labušov, Holý diel, Záplotie, Miškov zárubok, Od Tisového, Sporinský zárubok, Plachtová, Frankovo, Pinčiarovci, Chalúpkova, Kubičinovia, Čavajdovia, Pod Starým dielom, Rechtoríkovia, Predná, Korčeková Čerchľa, Za Muškovou mlákou, Pánske rúbanisko, Polianka, Na Laz, V zrúbanom, Pleškova, Pavelkov zárubok, Mazúrove lazy, Harvelka, Martinskov zárubok, Holienčinovia, Za diely

Miesto, Kysucká vrchovina:, 13 z 17

Hričov, Nová Bystrica, Za hlbokým, Cvrklať, Krchovia, Nad Lejšinami, Romanovia, Flajšová, Medzi jarky, Dubiská, Jankovo Horné, Poništovia, Mohylovia, Klátie, Petinova, Chmúrov jarok, Pod Plošinu, Pleškov Nižná, Lučiaková Romaníková, Drapkova, Zadky, Šumská, V Skaličnom od Šimkovho, Pod Cabajkou, Marunove konce, Matejovo, Drlov haj, Pakšov, Gregušova Poľana, Škútovia, Balačín, Kasakovia, Mordárovia, Grapa prostredná, Romanov, Kotvasovia, Kresačka, Jakubčické Z vršky, Buchovci, Hlávkov zárubok, Uhlisko, Jančulova kúpnica, Brandysovia, Timkova, Nad stráňou, Medzipríval, Zelnička, Talapkov zárubok, Medzi Hohlovkami, Novosad, Pastvy, Peťková, Bardačov zárubok, Rapčová Čerchľa, Prival, Jarošové, Pálenice, Mala dolina, Dúbrava, Pod lazy, Mordárky

Miesto, Kysucká vrchovina:, 14 z 17

Hanička dolná, Na chmelovú Obšívaných, Flajšová, Na Hvizdákovo, Rusnákova roľa, Jihličné, Sajdovia, Danková, Sajdov zárubok, Oravský Beskyd na Demianovej, Jankovo, Timkova roľa, Banička, Cadrov zárubok, V Májovom grúni, Surovcovia, Od Pokrývkovej, Smrtovisko, Rajnohová jamka, Dĺžavy, Dávidíkova Kýčerka, Ostrý vŕšok, Kašubov zárubok, Talapková hoľa, Bystričné, Cez jamu, Rusňákova, Vlčová, Riečne, U Priščov, Bisahová, Pálenica, Pod Repiskom, Švajcovia, Ráztoka, Na jame, Predná grapa, Oravcov zárubok, Úplaz, Strapáčova roľa, Pod Suchá, Petreková, Jelenčiakova Kýčerka, Od Belského, Dolinky, Na Rovni, Ondráška, Repisko, Rusnácka roľa pod starým dielom, Na honoch, Pastvova, Rusňákova, Frančiakov, Hlávkov zárubok, Riečnica, Na Smrekovcoch, Buková, Nová cesta, Jurkov, Marunova roľa, Barbačov

Miesto, Kysucká vrchovina:, 15 z 17

Kurkula, Doliny, Ďuriškovci, Štrbova kúpnica, Na Neslúchanom, Za chodníkom, Sobolova, Korčeková, Do Bystričného, Kapustniská, Miškov a Oravcov, Novosadovci, Petríkov h j, Jančulova roľa, Labošovci, Vychylovská hoľa, Omladníky, Pri Hohlovkách, Pod Dúbravou, Skaličné, Chmelové, Nižná Pleškova, Klieštovia, Zajacovia, Nad Kýčerou, Jamy, Oravcov zárubok, Chmúrová, Dávidička, Plešková Vyšná, Ricierova, Boďova Poľana, Buchova hora, Šloga, Židovo, Rajnohova jamka, Jantošov zárubok, Cholvarky za Cabajku, Martiniskov zárubok, Jedloviná, Ricierova hoľa, Od Bačína, Vápenica, Rožňov, Frančiakov Hlávkov zárubok, Kortisova roľa, Májov grúň, Štrbáky, Na Roveň, Drapov zárubok, Kišikov zárubok, Školov zárubok, Pečarkov zárubok, Urbanov zárubok, Ferkov zárubok, Kučakov zárubok, Gáborov zárubok, Višňakov zárubok, Maslákov zárubok, Špalkov zárubok

Miesto, Kysucká vrchovina:, 16 z 17

Dlhé, Ďuritský, Za Hámrom, Uhliská, Za potôčkom, Pod Háj, Jaškovský, Poddielie, Zemice, Nižné lány, Buchtov kopec, Polom, Polianky, Bubáňové, Pod bôrikami, Bukovina, Pod Brodencom, Nad úbočou, Kliešťovská, Za Polom, Vaškovský, Horská, Hrabie, Ku šopám, Bukovce, Sobolský, Skaličanský, Juríčky, Labantský, Kafunský, Pod Bukovinou, Záhumnie, Mičkov zárubok, Končie do potoka, Na kúte, Medzi hrabie, Repková, Na Brezníku, Zadielie, Cez Kráľové, Vranovský, Za chlievy, Tabačský, Kalužnický, Michalkov, Vranovský, Štefúnov, Koncom do potoka, Čamborkov zárubok, Hora nad úbočou, Vaškovský, Za Bôrčim, Za stavanie, Úboč, Vyšné lány, Krkoška, Kopec, Kubova medza, Horné Diery, Novina

Miesto, Kysucká vrchovina:, 17 z 17

Košariská, Parpuť, Kapustné záhrady, U Matuškov, Pupčava, Ohrady, Pod Chrípom, Ponad Sihly, Črchlica, Hrádky, Žiarce, Ninatín, Kaňov, Hore koncovým, Za Magurou, Za hôrkou, Bátkovské, Na Broništiach, Magura, Lazište, Pod lipou, U pivničiarov, Jamy, Pri Buku, Nezník, Za Chrípom, Za hrádkom, Kotliny, Vlčkovce, Kučoviská, Závršie, Grapy, Jalová mohyla, Pod Zelenou, Za medvedincami, Kotliny, Široký grúň, Pod skalou, Dolu grúňom, Pod Skalkou

Podobné, Kysucká vrchovina:

2019x turistika, 1502x miesto, 210x orientačný bod, 67x strom, 63x turistické informácie, 43x chranený strom, 36x poľovnícky posed, 26x orientačná mapa, 17x miesto na piknik, 16x prístrešok, altánok, 15x ohnisko, 12x studňa, 7x atrakcia, 2x pamätník, bojisko, 1x komín, 1x väznica, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Kysucká vrchovina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://kysucka-vrchovina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.