Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Kysucká vrchovina » turistika » miesto

Miesto, Kysucká vrchovina

Miesto v Kysucká vrchovina

V Kysucká vrchovina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Kysucká vrchovina:, 1 z 17

Depo, Horevažie pod hôrkou, Bielisko, Pod stenami, Sedliská, Hore dolinkou, Šimunov, Na vršku, Lány, Pod Drobniou, Kolo, Prostredný Vadičov, Obora, Závodie, Horevažie, Predmestie, Pod majerom, Kamence, Nad Šibenicami, Nad mlynom, Rybník, Lazy, Noviny, Mičianovia, Jančulova, Raganov mlyn, Kaštiel, Vrchy, Lánce, Hájisko, U Drľaka, Medzilužie, Nad cintorínom, Na dlhé, Cezpolie, Červencovia, Machajové, Kraviarky, Priosie, Járky, Hranice, Lazce, Solisko, Chalúpkova roľa, Záhrady, Lachovia, Pod kruh, Hrby, Klinček, Na lúkach, Holienkovia, Talapkovia, Na chotári, Za višnie, Kliny, Starý majer, Nad zábrehom, Pod cintorínom, Kapustné záhrady, Do Kňažovca

Miesto, Kysucká vrchovina:, 2 z 17

Prostredné lúky, Rovné, Krúžky, Za záhradami, Predmlynie, Adamovec, Pod hŕbkami, Podbučky, Perisko, Medzi haj, Noskovec, Strana, U Sobolov, Za medzu, Pod dubom, Pod štepmi, Pod Nedielku, Rovné pri kríži, U Kubaščíkov, Prieloh, Záhorčie, Pod predný haj, Skalica, Pod Kr -ovec, Čerenka, Za Lány, Za kaštielom, Mazúrovia, Za zahrady, Predné Porubné, U Galjeríkov, Pod dvor, Pod stráňou, Holienkova, Miškovia, Sobolová, Brhlová, Lazisko, Pod Lovisko, Pod Lysou, Ostredok, Nad studienkami, Sporinskovia, Šadibolovia, Pochybov zárubok, Mackova roľa, Kapitulovo, Zvonica, Fulierovia, Tižinky, Kamenné, Zichovia, U Blškov, Pustina, Senkovo, Nad Pakancom, Dolný sad, Pod kostolné, Hrby, Nová Bystrica, Močiary

Miesto, Kysucká vrchovina:, 3 z 17

Hony, Hančinovia, Granátov zárubok, Jančulovia, Slukov zárubok, Ponad cesty, Kráčiny, Na vŕšku, Pišojovia, Dolina, Hlboč, Za záhradkami, Dolný Vadičov, Závodskovia, Šulganov zárubok, Kučákov zárubok, Revajov zárubok, Nad Paprudie, Podkopec, Osada Gažovia, Záplotie, Na trojak, Pod roh Dubeň, Sopkov, Slivkovský, Za Chmelincami, Kádašová, Mazurský, Hulákovia, Na Hámre, Fuskov, Za Brezníkom, Vyše kríža, U Beľanov, Pocestie, Zadné zápotočné, Dúbravky pod Vrchom, Za kaštieľom, U Paluchov, U Makynov, Lány, Od Gbelian, Zadný lán, Dielnice, Za vrch, Pod Mokrým, Kanisov, U Sidorov, Ohrada, Podhorie, Jedľovina, Predná hôrka, Zadná hôrka, Tižinka, Nádolie, Panské záhrady, Dolinky, Na kút, Nižný Martišov, Poliacky

Miesto, Kysucká vrchovina:, 4 z 17

Matušský, Markovský, Valiasky, Tkáčovský, Korcháň, Lalinský, Vavrecký, Janovský, Čikovský, Rudinský, Svačovský, Mišovský, Mravcovský, Maselský, Fujacký, Lodňanka, Frankovský, Pod riekou, Malá Havrania, Spišáková, Grúne, Klobučná, Malá Petrová, Petrová, Uhlavčie, Šibenice, Rovienky, Záhradky, Koncom do Váhu, Kostolec, Na rovni, Pažite, Kozínska, Demkovská, Koncom do Závoza, Rovienky, Pri Končitom, Závoz, Pod Pálenicou, Laz, Ráztoky, Kiškovie, Úboče, Hlboký, Skalky, Paseka, Predné húštiny, Jefirny, Rubaň, Predné jamy, Vysoký breh, Margušov, Mičov, Pitkové, Valkov, Oselné, Madajka, Hažov, Ščibalov, Janoška

Miesto, Kysucká vrchovina:, 5 z 17

Valkov vrch, Gorilov, Zadky, Šlapkov, Straníková, Za roh Dubeň, Pod Košariská, Dálnie, Istenka, Teplička, Brezníky, Pod hôrčie, Pod vŕšky, Kúty, Na vŕšky, Kobáry, Španica, Za ulicou, Čeršľa, Zámostie, Za rakytie, Hore potočie, Malá Straníková, Steny, Mliečovy, Hnojníky, Pod skalou, Medze, Malatínec, Drožčiakov vrch, Pod závozie, Pod Metiskom, Veľká Martoňovica, Zámostie, Pod farskou, Ku krížu, Brehy, Pod Lazy, Hore koncovky, Malá Martoňovica, Doliny, Za goľajou, Pod Brezníky, Brehy, Paprudie, Brehy, Rovienky, Nad záhradou, Rokytie, Čierne doliny, Kozinec, Žľaby, Na Odvažie, Nad poľom, Za Metiská, Pod Vrchovinou, Pálenica, Oblesky, Medzi potôčky, Rukáv

Miesto, Kysucká vrchovina:, 6 z 17

Na Kysuci, Medzi jamky, Za rybník, Medzicestie, Na jame, Metiská, Pod hroble, Za Straníkom, Na lán, Medzi hroble, Za železnicou, Za Diel, Osada Hrnčiareň, Vŕšky, Podevráta, Roh Dubeň, Za Kúty, Vajanko, Dielec, Hony, Ku doline, Lazy, Pod prostrednou, Záhorská, Vrchovina, Dolná štvrť, Stráň, Slatiny, Pod rožok, Lúka, Za hájik, Hlodky, Huboč, Stránie, Dúbrava, Pod prílet, Pri Malom Ostrom, Lopatina, Pod jablonkami, Pod dielec, Jamiská, Pod chotár, Búrie, Medzi Ostré, Dráhy, Medzi Vodami, Hrb, Božkovec, Pod závozy, Za dolinou, Kašajské lazy, Lanske, Brevník, Nad Petríkov haj, Solnicovo, Chalúpková, Hlboké jamy, Vrchy, Dúžany, Peťková

Miesto, Kysucká vrchovina:, 7 z 17

Pri cintoríne, Kubešov vrch, Za kruh, Brisk, Hrubá Bučina, Tomaškovo, Pod straňou, Za horou, Lán, Zajacké Janovo, Surovisko, Loviská, Pod zadný háj, Za haj, Crkovo, Šiaš, Dlhé hony, Kúty, Pod dielmi, Kotrisova u Lachov, Močiare, Kotrčina Lúčka, Pod lúky, Andrisova, Pri Kr -ovci, Poza Briežky, Žabkové zeme, Pod Bizov vrch, Honce, Pod Žiar, Na l n, Košarick palenica, Sobolova, Hančinova, Pod horou, Doliny, Mackovia na vrchu, Romaníkova, Vŕšok-II., Pod Diely, Nad potoky, Petkova roľa, Šumska roľa, Peťkovia a Pradenovia, Hrby, Hrabie, Hraščanky, Brehy, Háj, Zadný háj, Nad Valašské, Malý Ostredok, Surovina, Do kopca, Kotrisová, Zajarčie, Pod Žiarcom, Brehy, Trávniky, Zabučie, Za palenicami

Miesto, Kysucká vrchovina:, 8 z 17

Pod Poľanami, Červené hliny, Lán, Strapáčova, Michalcovia, Za plánkou, Michalkovo, Kráľov breh, Dolné Hrby, Pod snohy, Jamy, Pokrývkova, Pod Magurkou, Kašajské Janovo, Za cestou, Peťkova roľa, Nosko, Palenica, Snôžok, Horúce, Pod Požehu, Šieste, Kruh, Porubné, Podvršie, Hôrka, Podlejšie, Drapačka, Uhlisko, Za Krčahovce, Eliašovo, Skriželné,Krasotín, Hore Mraznicou, Sobolova, Poruby, Kovačíkov, Za Laziskom, Do potoka, Mackova, Medzi lúkami, Hlotské lúky, Pod háj, Krčiny, Pod Makoviskom, Kopec, Horné Hrby, Lány, Sýkorové, Zadky, Žľabina, Klanicovia, Za lúčinky, Za Kr -ovec, Šumská roľa, Vŕšok, Pri Veľkom Ostrom, Mackova, Kašička, Radovka, Osikoviny

Miesto, Kysucká vrchovina:, 9 z 17

Meridza, Okruhlica, Taralka, Za jarkom, Romaníkova, Svorita, Šebeň, Krasotin, Kopanice, Romaníkova roľa, Pastvova roľa, Dielnice, Burovo, Za potok, Kráčiny, Za Stránie, Z vršky, Obrzok, Klin, Lovisko, Čerchle, Medzi kopce, Košaricka strana, Valašské, Dolina, Podolinská, Veľký Ostredok, Kyselovické, Kulov vŕšok, Kaplické, Ďurčov lúka, Hôrky, Jamy, Hŕbky, Starý Brevník, Silkovo, Kriv, Bučníky, Za stránicou, Stráňa, Brehy, Nad cestou, Korybany, Pred hrebienkom, Paprudie, Pod Ladom horu, Peťková roľa, Za dolinku, Brvene, Podhlbočie, Nad sadkom, Klukovo, Pod Klukovo, Chvastkovci, Kyčerky, Pod lovište, Pod Vlčovou, Rechtoríkovia, Dúbrava, Marunova roľa

Miesto, Kysucká vrchovina:, 10 z 17

Peťková, Pod lazy, Na Trojačku, Zadky, Danihelka, Pod Starým dielom v Tisovom, Jihličné, Petinova, Jančulova kúpnica, Nová Bystrica, Pálenice, Kúpnica na Skopovej, Na Hvizdákovo, Mordárovia, Baníkov zárubok, Škutky, Gregušova Poľana, Banička, Od Polian, Úvaliny, Kašubov, Pavelkov, V zrúbanom, Na Žihľave, Nad skopovou, Chotár, Gemeľov, Romanov, Judáci, Zadné hony, Malá dolina, Pavelkov zárubok, Škútovia, Nad stráňou, Mala dolina, Staňovci, Timkova, Kresačka, Medzi jarky, Nad Lejšinami, Medzi Hohlovkami, Prival, Šaradia, Pakšov, Hanzové jamky, Medzipríval, Predná, Pod cestou, Zemanov zárubok, Podháj, Bizov vrch, Drlov haj, Kuricovia, Šarady, Vyšná Pleškova, Kotriská, Vyšná mohyla, Sajdov zárubok, Danihlovci, Ďuranovo, Harvelka

Miesto, Kysucká vrchovina:, 11 z 17

Zadná grapa, Cádrovia, Berešova, Jankovo Dolné, Čepelovci, Nad kruh, Kučovo, Za Muškovou mlákou, V Skaličnom od Šimkovho, Pri jarku, Kotrisova, Mičianovo, Matejašovia, Jakubčické Z vršky, Ploštiny, Pastvy, Martinsko - Zemanov hon, Krchovia, Janikovia, Miškov zárubok, Bystričné, Bardáčová, Ivankovo, Balačín, Pod Starým dielom, Varínčak, Od Tisového, Od Šaradia, Stariny, Kotrisova, Rechtoríkova Poľana, U Labušov, Novosad, Tižinky horné, Mihovia, Za diely, Ku šípu, Andrisová, Bardáčov zárubok, Hlávkov zárubok, Kráľovská, Pokrývkova, Pod Petríkov haj, Kubičinovia, Jažovce, Kostolné, Frankovo, Od Pažite, Plešková, Jasenovská, Cvrklať, Vlkanovo, Na chmelovú Obšívaných, Klapuška, Pod grapom, Pod Smrekovkou, Matejčíkovo, Košariská, Bardačov zárubok, Oravský Beskyd na Demianovej, Pánske rúbanisko

Miesto, Kysucká vrchovina:, 12 z 17

Timková, Halvonka, Nad Kuricom, Maťašovo, Pod Zlieň, Pod Kýčerou - Lysičanove konce, Ostredky, Mackurovia, Bisahova, Za doliny, Záplotie, Chmúrovia, Hričov, Pleškova, Sporinský zárubok, Andrisova roľa, Haj, Ricierky, Na čele, Okrúhlica, Lejšiny, Rusňačky, Drapkova, Poništovci, Čavajdovia, Korčeková Čerchľa, Pastvova, Pokrývková, Nad čerešeň, Holý diel, Sajdovia, Pokrývkova, Prostredná Slezácka hoľa, Prostredné hony, Beskyd pri Trojačke, V Májovom grúni, Nemcovia, U Brandýsov, Turčianky, Rapčova Kúpnica, Romanovia, Kasakovia, Laz pod Príslopom, Vrch, Marunovia, Majeríčka, Grapa prostredná, Dlžavy, Uhlisko, Kotvasovia, Podhybov zárubok, Skaličianky, Danková, Mordárky, Kornádkova dolina, Pod Hruškovie, Rusnákova roľa, Podhruščie, Jankovo Horné, Jankovo

Miesto, Kysucká vrchovina:, 13 z 17

Mohylovia, Horný diel, Sajdovia, Skopová na Neslúchanom, Chalúpkova, Holešovia, Pod Kýčerou, Dubiská, Bystričné, Bardačová, Chmúrov jarok, Ku Okresancu, Od Ricierovej, Klátie, Na Cabajku, Vangorovia, Frančiakov, Krištofovie, Rapčová Čerchľa, Za hlbokým, Flajšová, Cadrov zárubok, Granátovia, Starý diel, Na Laz, Flajšová, Brandysovia, Priečnice, Brhlovky, Horekoncova, Lučiaková Romaníková, Jelenčiakova Poľana, Martinskov zárubok, Holienčinovia, Korčekova, Pinčiarovci, Hŕbíky, Buchovci, Ďuračkova roľa, Pod Vartiskom, Poništovia, Hanička dolná, Jarošové, Pod Brýzgalkami, Laz, Koncovky, Matejovo, Potoky, Mrvova, Pod Cabajkou, Marunove konce, Šumská, Hohlovky, Pod haj, Poľana, Budín, Pod Plošinu, Pokrývkova roľa, Polianka, Mazúrove lazy, Vartisko pod Mrvovou Kikulou, Hruškuliakovia

Miesto, Kysucká vrchovina:, 14 z 17

Pleškov Nižná, Frančiakov zárubok, Talapkov zárubok, Timkova roľa, Plachtová, Zelnička, U Priščov, Do Bystričného, Chmúrová, Korčeková, Barbačov, Kapustniská, Nižná Pleškova, Za chodníkom, Predná grapa, Omladníky, Jančulova roľa, Cez jamu, Na Rovni, Na Neslúchanom, Dávidička, Ondráška, Dávidíkova Kýčerka, Ďuriškovci, Oravcov zárubok, Klieštovia, Pod Suchá, Repisko, Pod Dúbravou, Židovo, Zajacovia, Dĺžavy, Nad Kýčerou, Na honoch, Smrtovisko, Úplaz, Vlčová, Sobolova, Talapková hoľa, Riečnica, Nová cesta, Jelenčiakova Kýčerka, Bystričné, Rusňákova, Novosadovci, Miškov a Oravcov, Švajcovia, Bisahová, Oravcov zárubok, Buchova hora, Chmelové, Rajnohová jamka, Buková, Surovcovia, Jantošov zárubok, Boďova Poľana, Kurkula, Plešková Vyšná, Frančiakov, Hlávkov zárubok, Ricierova

Miesto, Kysucká vrchovina:, 15 z 17

Labošovci, Rajnohova jamka, Vychylovská hoľa, Pálenica, Cholvarky za Cabajku, Pod Repiskom, Pri Hohlovkách, Na jame, Marunova roľa, Jamy, Skaličné, Od Pokrývkovej, Kašubov zárubok, Doliny, Riečne, Strapáčova roľa, Ráztoka, Rusňákova, Rusnácka roľa pod starým dielom, Petríkov h j, Ostrý vŕšok, Jurkov, Na Smrekovcoch, Šloga, Dolinky, Od Belského, Pastvova, Martiniskov zárubok, Petreková, Štrbova kúpnica, Ricierova hoľa, Jedloviná, Na Roveň, Rožňov, Vápenica, Od Bačína, Štrbáky, Májov grúň, Frančiakov Hlávkov zárubok, Kortisova roľa, Ferkov zárubok, Školov zárubok, Kišikov zárubok, Drapov zárubok, Kučakov zárubok, Špalkov zárubok, Gáborov zárubok, Maslákov zárubok, Pečarkov zárubok, Urbanov zárubok, Višňakov zárubok, Záhumnie, Ďuritský, Zadielie, Krkoška, Bubáňové, Poddielie, Repková, Vaškovský, Buchtov kopec

Miesto, Kysucká vrchovina:, 16 z 17

Na kúte, Za potôčkom, Na Brezníku, Pod Brodencom, Bukovce, Za Polom, Tabačský, Pod Bukovinou, Vyšné lány, Cez Kráľové, Skaličanský, Pod bôrikami, Vranovský, Kalužnický, Kliešťovská, Koncom do potoka, Pod Háj, Končie do potoka, Za Bôrčim, Nižné lány, Vranovský, Hrabie, Sobolský, Kafunský, Za chlievy, Za stavanie, Nad úbočou, Labantský, Polom, Bukovina, Hora nad úbočou, Za Hámrom, Mičkov zárubok, Horská, Úboč, Štefúnov, Polianky, Ku šopám, Vaškovský, Medzi hrabie, Zemice, Dlhé, Jaškovský, Michalkov, Uhliská, Čamborkov zárubok, Juríčky, Dielce, Jamy, Jamy, U Matuškov, Zahorovice, Koncom do vrát, Bobišovie, Na Broništiach, Hore koncovým, Klobučnô, Pod Pálenicou, Chotáre, Za hôrkou

Miesto, Kysucká vrchovina:, 17 z 17

Ploština, Rudné, Za medvedincami, Čerchľa osada Matejíčkovia, U pivničiarov, Novina, Polianka, Grapa, Nižný Vaňovia, Za kopcom, Jalové, Pri Buku, Šipruň, Dubenec, Kopanica, Čierna mláka, Panské vŕšky, Úrebrie, Horné Diery, Čerchľa, Matušov vrch, Kubova medza, Domšiná, Pod hrádkami, Pod brezinu, Kyčerka, Laluhové, Ponad Sihly, Jurčová, Pod priepasťou, Lesy, Stožok, Košariská, Pod Zelenou, Čertovo koleso, Kopec, Za Martincovým, Bukoviny, Ohrada, Veľká Havrania

Podobné, Kysucká vrchovina:

2015x turistika, 1503x miesto, 210x orientačný bod, 67x strom, 62x turistické informácie, 43x chranený strom, 35x poľovnícky posed, 25x orientačná mapa, 16x ohnisko, 16x miesto na piknik, 14x prístrešok, altánok, 12x studňa, 7x atrakcia, 2x pamätník, bojisko, 1x komín, 1x väznica, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Kysucká vrchovina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://kysucka-vrchovina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.