Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Kysucká vrchovina » turistika » miesto

Miesto, Kysucká vrchovina

Miesto v Kysucká vrchovina

V Kysucká vrchovina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Kysucká vrchovina:, 1 z 17

Horevažie pod hôrkou, Bielisko, Pod stenami, Sedliská, Lány, Šimunov, Hore dolinkou, Pod Drobniou, Obora, Horevažie, Vrchy, Depo, Kolo, Prostredný Vadičov, Kamence, Závodie, Predmestie, Pod majerom, Nad Šibenicami, Nad mlynom, Rybník, Noviny, Lazy, Mičianovia, Kaštiel, Hájisko, Lánce, Nad cintorínom, Medzilužie, U Drľaka, Na chotári, Perisko, Za záhradami, Červencovia, Skalica, Na dlhé, Adamovec, Záhrada, Kraviarky, Hranice, Raganov mlyn, Jančulova, Solisko, Lazce, Chalúpkova roľa, Hrby, Na lúkach, Lachovia, Klinček, Záhrady, Pod kruh, Starý majer, Járky, Holienkovia, Machajové, Na vršku, Talapkovia, Za Lány, Rovné, Prostredné lúky

Miesto, Kysucká vrchovina:, 2 z 17

Mazúrovia, Za medzu, Pod dubom, Čerenka, Rovné pri kríži, Pod cintorínom, Podbučky, U Kubaščíkov, Nad zábrehom, Medzi haj, Pod štepmi, Prieloh, Noskovec, Kliny, Cezpolie, U Sobolov, Kapustné záhrady, Predmlynie, Pod Nedielku, Krúžky, Pod hŕbkami, Do Kňažovca, Pod predný haj, Priosie, Za kaštielom, Záhorčie, Strana, Pod Kr -ovec, Za višnie, Zvonica, Pod Lysou, Šadibolovia, Ostredok, Nad studienkami, Kapitulovo, Lazisko, Pochybov zárubok, Holienkova, Mackova roľa, Pod Lovisko, Sporinskovia, U Galjeríkov, Pod dvor, Pod stráňou, Predné Porubné, Miškovia, Za zahrady, Sobolová, Brhlová, Hôrka, Pod kostolné, Dolný sad, Kopanica, Zichovia, Nová Bystrica, Nad Pakancom, Tižinky, Granátov zárubok, Senkovo, Kamenné, U Blškov

Miesto, Kysucká vrchovina:, 3 z 17

Pustina, Jančulovia, Hrby, Hančinovia, Fulierovia, Hony, Močiary, Za záhradkami, Ponad cesty, Na vŕšku, Slukov zárubok, Kráčiny, Hlboč, Pišojovia, Dolina, Dolný Vadičov, Rovné pri kríži, Závodskovia, Šulganov zárubok, Kučákov zárubok, Revajov zárubok, Pod roh Dubeň, Nad Paprudie, Osada Gažovia, Na trojak, Záplotie, Sopkov, Za Chmelincami, Slivkovský, Kádašová, Mazurský, Hulákovia, Na Hámre, Fuskov, Za Brezníkom, Dúbravky pod Vrchom, U Beľanov, Vyše kríža, Za kaštieľom, Zadné zápotočné, Pod Malým Vretenom, Pocestie, Zadný lán, Od Gbelian, U Makynov, U Paluchov, Lány, Kanisov, Ohrada, Dielnice, Za vrch, Predná hôrka, U Sidorov, Tižinka, Jedľovina, Pod Mokrým, Zadná hôrka, Podhorie, Nádolie, Dolinky

Miesto, Kysucká vrchovina:, 4 z 17

Panské záhrady, Na kút, Nižný Martišov, Poliacky, Matušský, Janovský, Rudinský, Tkáčovský, Korcháň, Čikovský, Vavrecký, Markovský, Lalinský, Valiasky, Mravcovský, Svačovský, Mišovský, Maselský, Fujacký, Lodňanka, Frankovský, Pod riekou, Malý Vreteň, Grúne, Spišáková, Malá Petrová, Petrová, Šibenice, Uhlavčie, Rovienky, Rovná hora, Kostolec, Kozínska, Pažite, Na rovni, Demkovská, Rovienky, Koncom do Závoza, Závoz, Pri Končitom, Laz, Ráztoky, Pod Pálenicou, Kiškovie, Úboče, Paseka, Skalky, Hlboký, Jefirny, Predné húštiny, Mičov, Hažov, Blažejovec, Margušov, Janoška, Gorilov, Valkov, Predné jamy, Rubaň, Oselné

Miesto, Kysucká vrchovina:, 5 z 17

Madajka, Valkov vrch, Ščibalov, Pitkové, Kykula, Zadky, Vysoký breh, Hladký vrch, Šlapkov, Istenka, Hrebeň, Dálnie, Brezníky, Za ulicou, Zámostie, Teplička, Kúty, Čierne doliny, Brehy, Hore potočie, Malá Straníková, Čeršľa, Za roh Dubeň, Rovienky, Pod Lazy, Za rakytie, Straníková, Za goľajou, Steny, Malatínec, Hnojníky, Malá Martoňovica, Drožčiakov vrch, Pod vŕšky, Hore koncovky, Španica, Na Odvažie, Pod Brezníky, Ku krížu, Pod skalou, Nad záhradou, Brehy, Rokytie, Žľaby, Pod Košariská, Pod závozie, Paprudie, Zámostie, Pod hôrčie, Na vŕšky, Pod farskou, Pod Metiskom, Kobáry, Doliny, Kozinec, Veľká Martoňovica, Brehy, Závršie, Mliečovy, Medze

Miesto, Kysucká vrchovina:, 6 z 17

Za rybník, Nad poľom, Za železnicou, Za Diel, Vŕšky, Za Straníkom, Na jame, Na lán, Pálenica, Na Kysuci, Metiská, Za Metiská, Oblesky, Medzi jamky, Rukáv, Pod Vrchovinou, Pod hroble, Medzi potôčky, Medzi hroble, Osada Hrnčiareň, Medzicestie, Za Kúty, Podevráta, Vajanko, Roh Dubeň, Božkovec, Pod chotár, Stránie, Medzi Ostré, Za hájik, Ku doline, Dráhy, Pri Malom Ostrom, Dúbrava, Lopatina, Hony, Pod jablonkami, Hlodky, Dolná štvrť, Pod prílet, Slopovec, Slatiny, Lazy, Medzi Vodami, Stráň, Záhorská, Pod dielec, Hrb, Pod prostrednou, Lúka, Za dolinou, Pod rožok, Huboč, Vrchovina, Pod závozy, Jamiská, Dielec, Búrie, Sýkorové, Červené hliny

Miesto, Kysucká vrchovina:, 7 z 17

Silkovo, Lanske, Krčiny, Pod Ladom horu, Snôžok, Pod lúky, Vŕšok-II., Mackova, Brisk, Skriželné,Krasotín, Uhlisko, Palenica, Do kopca, Kašička, Veľký Ostredok, Trávniky, Za stránicou, Taralka, Kulov vŕšok, Horúce, Peťkova roľa, Chalúpková, Poza Briežky, Paprudie, Za Stránie, Kašajské lazy, Meridza, Pri Veľkom Ostrom, Pred hrebienkom, Močiare, Zabučie, Solnicovo, Dlhé hony, Dúžany, Žľabina, Andrisova, Pod Požehu, Eliašovo, Klanicovia, Zadný háj, Hrby, Brvene, Pod straňou, Za Laziskom, Za Krčahovce, Osikoviny, Brehy, Nad cestou, Honce, Doliny, Za kruh, Do potoka, Jamy, Kotrisova u Lachov, Šieste, Jamy, Dolné Hrby, Na l n, Valašské, Pod Klukovo

Miesto, Kysucká vrchovina:, 8 z 17

Za plánkou, Crkovo, Nad Petríkov haj, Nad potoky, Košaricka strana, Podvršie, Michalkovo, Sobolova, Hančinova, Pastvova roľa, Za haj, Šumska roľa, Za palenicami, Kotrčina Lúčka, Sobolova, Romaníkova, Lán, Vrchy, Diely, Kotrisová, Zajacké Janovo, Nosko, Za horou, Horné Hrby, Šiaš, Zadky, Okruhlica, Obrzok, Michalcovia, Malý Ostredok, Peťková roľa, Pod Makoviskom, Košarick palenica, Dúbrava, Kúty, Bučníky, Pod Poľanami, Burovo, Kopec, Kruh, Kopanice, Romaníkova roľa, Klin, Kovačíkov, Pod zadný háj, Kráľov breh, Šumská roľa, Korybany, Kráčiny, Stráňa, Pod dielmi, Dolina, Medzi lúkami, Chotár, Pod horou, Brehy, Čerchle, Kriv, Lán, Medzi kopce, Ďurčov lúka

Miesto, Kysucká vrchovina:, 9 z 17

Porubné, Kubešov vrch, Pokrývkova, Za lúčinky, Za stránicou, Brehy, Háj, Podolinská, Surovina, Vŕšok, Hraščanky, Prostredné lúky, Poruby, Peťková, Pod Žiarcom, Pod háj, Kašajské Janovo, Pod Diely, Z vršky, Tomaškovo, Strapáčova, Krasotin, Peťkovia a Pradenovia, Podlejšie, Šebeň, Vŕšky, Hŕbky, Za jarkom, Nad Valašské, Hore Mraznicou, Loviská, Svorita, Hôrky, Hlboké jamy, Zlieň, Zajarčie, Za potok, Pri Kr -ovci, Pod snohy, Petkova roľa, Hlotské lúky, Diely, Dielnice, Žabkové zeme, Kaplické, Romaníkova, Mackova, Pod Žiar, Lovisko, Za cestou, Nad sadkom, Mackovia na vrchu, Pri cintoríne, Lány, Za dolinku, Za Kr -ovec, Pod Bizov vrch, Hrabie, Hôrka, Klukovo

Miesto, Kysucká vrchovina:, 10 z 17

Podhlbočie, Radovka, Kyselovické, Nad Kuricom, Haj, Na čele, Vartisko pod Mrvovou Kikulou, Pokrývkova, Poništovia, Martinskov zárubok, Mordárovia, Vangorovia, Za diely, Frankovo, Korčeková Čerchľa, Kašubov, Pavelkov, Danihlovci, Pod Cabajkou, Marunove konce, Slopovec, U Brandýsov, Čavajdovia, Ploštiny, Cvrklať, Korčekova, Podhybov zárubok, Podhruščie, Úvaliny, Romanovia, Nad skopovou, Nad kruh, Priečnice, Chvastkovci, Nad stráňou, Za doliny, Pastvy, Martinsko - Zemanov hon, Jihličné, V Májovom grúni, Poľana, Budín, Beskyd pri Trojačke, Kotrisova, Grúň, Zadky, Mordárky, Potoky, Polianka, Vyšná mohyla, Timková, Mazúrove lazy, Andrisová, Holý diel, Rapčova Kúpnica, Jankovo Horné, Hričov, Frančiakov zárubok, Pod lazy, Frančiakov, Kornádkova dolina, Kotrisova

Miesto, Kysucká vrchovina:, 11 z 17

Mihovia, Mrvova, Pakšov, Pálenice, Tižinky horné, Baníkov zárubok, Dubiská, Bystričné, Bardáčová, Brandysovia, Ďuračkova roľa, Na Cabajku, Pavelkov zárubok, Pleškov Nižná, Nemcovia, Bardáčov zárubok, Za Muškovou mlákou, Šaradia, Jelenčiakova Poľana, Peťková, Vyšná Pleškova, Na chmelovú Obšívaných, Kotriská, Kasakovia, Timkova roľa, Horekoncova, Gregušova Poľana, Kotvasovia, Škutky, Ďuranovo, Škútovia, Pod Zlieň, Od Polian, Klátie, Sporinský zárubok, Cádrovia, Hôrka, Danková, Marunovia, Holienčinovia, Vlkanovo, Hŕbíky, Rechtoríkova Poľana, Andrisova roľa, Laz, Ostredky, Matejovo, Matejašovia, Klapuška, Príslopok, Kučovo, Rusňačky, Maťašovo, Kresačka, Pleškova, Uhlisko, Nad čerešeň, Vrch, Laz pod Príslopom, Majeríčka, Dúbrava

Miesto, Kysucká vrchovina:, 12 z 17

Pokrývkova, Harvelka, Malá dolina, Krchovia, Pokrývkova roľa, Pod Starým dielom, Nad Lejšinami, Jažovce, Záplotie, Zelnička, Pod Starým dielom v Tisovom, Kostolné, Jankovo, Pri jarku, Granátovia, Medzi Hohlovkami, Drapkova, Zadná grapa, Ricierky, Pod Kýčerou - Lysičanove konce, Banička, Matejčíkovo, Pod grapom, Sajdovia, Balačín, Zadné hony, Ku Okresancu, Krištofovie, Starý diel, Jankovo Dolné, Chalúpkova, Bystričné, Bardačová, Pod Petríkov haj, Romanov, Zemanov zárubok, Jarošové, Pod cestou, Varínčak, Skopová na Neslúchanom, Medzipríval, Rapčová Čerchľa, Danihelka, Medzi jarky, Lejšiny, Pinčiarovci, Horný diel, Hlávkov zárubok, Talapkov zárubok, Od Tisového, Plešková, Od Šaradia, Ku šípu, Prostredné hony, Jakubčické Z vršky, Pod Kýčerou, Diely, Za hlbokým, Brhlovky, Na Trojačku, Grapa prostredná

Miesto, Kysucká vrchovina:, 13 z 17

Lučiaková Romaníková, Kuricovia, Pod Smrekovkou, Kubičinovia, Mohylovia, Pokrývková, Nová Bystrica, Pod Brýzgalkami, Bardačov zárubok, Dlžavy, Berešova, U Labušov, Pod Plošinu, Poništovci, Sajdovia, Pod Vlčovou, Holešovia, Jasenovská, Hohlovky, Timkova, Hruškuliakovia, Jančulova kúpnica, Na Hvizdákovo, Chmúrovia, Marunova roľa, Pastvova, Janikovia, Šarady, V zrúbanom, Judáci, Miškov zárubok, Cadrov zárubok, Kráľovská, Ivankovo, Prival, Koncovky, Turčianky, Halvonka, Buchovci, Bisahova, Mala dolina, Kúpnica na Skopovej, Hanzové jamky, Sajdov zárubok, Flajšová, Od Ricierovej, Pod lovište, Oravský Beskyd na Demianovej, Novosad, Košariská, Rechtoríkovia, Staňovci, Flajšová, Kyčerky, Chotár, Od Pažite, Na Žihľave, V Skaličnom od Šimkovho, Pod Vartiskom, Hanička dolná

Miesto, Kysucká vrchovina:, 14 z 17

Rusnákova roľa, Mičianovo, Gemeľov, Prostredná Slezácka hoľa, Drlov haj, Na Laz, Šumská, Stariny, Čepelovci, Pod haj, Bizov vrch, Diely, Chmúrov jarok, Petinova, Skaličianky, Pod Hruškovie, Mackurovia, Podháj, Labošovci, Bisahová, Vlčová, Martiniskov zárubok, Jantošov zárubok, Barbačov, Nad Kýčerou, Skaličné, Jamy, Rusňákova, Jelenčiakova Kýčerka, Chmelové, Repisko, Smrtovisko, Oravcov zárubok, Buková, Omladníky, Zajacovia, Židovo, Ricierova, Na Rovni, Sobolova, Talapková hoľa, Pod Repiskom, Nová cesta, Miškov a Oravcov, Štrbova kúpnica, Pod Dúbravou, Surovcovia, Doliny, Na jame, Cez jamu, Ďuriškovci, Korčeková, Marunova roľa, Kapustniská, Pastvova, Predná grapa, Nižná Pleškova, Jančulova roľa, Na Smrekovcoch, Riečne

Miesto, Kysucká vrchovina:, 15 z 17

Kašubov zárubok, Vychylovská hoľa, U Priščov, Plešková Vyšná, Dolinky, Dĺžavy, Riečnica, Úplaz, Jurkov, Rusňákova, Buchova hora, Rajnohová jamka, Cholvarky za Cabajku, Ostrý vŕšok, Oravcov zárubok, Dávidička, Boďova Poľana, Do Bystričného, Švajcovia, Pri Hohlovkách, Klieštovia, Ondráška, Na honoch, Za chodníkom, Novosadovci, Petreková, Kurkula, Rusnácka roľa pod starým dielom, Chmúrová, Od Pokrývkovej, Pod Suchá, Rajnohova jamka, Od Belského, Petríkov h j, Na Neslúchanom, Bystričné, Strapáčova roľa, Dávidíkova Kýčerka, Pálenica, Frančiakov, Hlávkov zárubok, Štrbáky, Májov grúň, Ricierova hoľa, Kortisova roľa, Rožňov, Frančiakov Hlávkov zárubok, Vápenica, Od Bačína, Jedloviná, Na Roveň, Špalkov zárubok, Drapov zárubok, Ferkov zárubok, Maslákov zárubok, Kišikov zárubok, Višňakov zárubok, Školov zárubok, Gáborov zárubok, Pečarkov zárubok, Urbanov zárubok

Miesto, Kysucká vrchovina:, 16 z 17

Kučakov zárubok, Sobolský, Hrabie, Kliešťovská, Hora nad úbočou, Krkoška, Ku šopám, Horská, Medzi hrabie, Cez Kráľové, Bubáňové, Vaškovský, Uhliská, Kafunský, Za Hámrom, Polianky, Bukovce, Za stavanie, Buchtov kopec, Vaškovský, Bukovina, Kalužnický, Michalkov, Pod Bukovinou, Ďuritský, Záhumnie, Polom, Dlhé, Čamborkov zárubok, Juríčky, Labantský, Úboč, Pod bôrikami, Za Polom, Vranovský, Na Brezníku, Vyšné lány, Pod Brodencom, Končie do potoka, Nižné lány, Koncom do potoka, Skaličanský, Poddielie, Zemice, Štefúnov, Zadielie, Veľké Vreteno, Tabačský, Malé Vreteno, Háj, Na kúte, Pod Háj, Za Bôrčim, Nad úbočou, Za chlievy, Repková, Mičkov zárubok, Vranovský, Za potôčkom, Jaškovský

Miesto, Kysucká vrchovina:, 17 z 17

Pri Buku, Kopec, Hoľa, Veľká Havrania, Čerchľa osada Matejíčkovia, Matušov vrch, Ostredok, Ninatiny, Jurikov vrch, Uhliská, Pod Skalkou, Polonce, Parpuť, Zahorovice, Čertovo koleso, Bukoviny, Pod skalou, Bátkovské, Polomka, Pod Zelenou, Knapov zárubok, Rovne, Kotliny, Dolné Žihľavy, Kapustné záhrady, Laziská, Kyčerka, Kukuriská, Lány, Hrádky, Pod Pálenicou, Okrúlica, Nezník, Široký grúň, Koncom do vrát, Snožok, Magurka, Záhradky, Gáreň, Havranský vrch

Podobné, Kysucká vrchovina:

2001x turistika, 1547x miesto, 201x orientačný bod, 46x turistické informácie, 46x strom, 44x chranený strom, 31x poľovnícky posed, 23x orientačná mapa, 16x miesto na piknik, 12x ohnisko, 12x prístrešok, altánok, 12x studňa, 5x atrakcia, 3x komín, 2x pamätník, bojisko, 1x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Kysucká vrchovina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://kysucka-vrchovina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.