Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Kysucká vrchovina » turistika » miesto

Miesto, Kysucká vrchovina

Miesto v Kysucká vrchovina

V Kysucká vrchovina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Kysucká vrchovina:, 1 z 17

Depo, Horevažie pod hôrkou, Bielisko, Hore dolinkou, Šimunov, Pod stenami, Sedliská, Na vršku, Lány, Pod Drobniou, Závodie, Vrchy, Horevažie, Prostredný Vadičov, Obora, Kolo, Predmestie, Kamence, Pod majerom, Nad Šibenicami, Rybník, Nad mlynom, Lazy, Noviny, Kaštiel, Hájisko, Lánce, Nad cintorínom, U Drľaka, Mičianovia, Medzilužie, Na dlhé, Na chotári, Adamovec, Skalica, Hranice, Kraviarky, Jančulova, Pod dvor, Raganov mlyn, Solisko, Kapustné záhrady, Klinček, Záhrady, Pod hŕbkami, Hrby, Starý majer, Lachovia, Chalúpkova roľa, Na lúkach, Pod kruh, Červencovia, Talapkovia, Machajové, Holienkovia, Podbučky, Prostredné lúky, Prieloh, Pod cintorínom, Pod Nedielku

Miesto, Kysucká vrchovina:, 2 z 17

Priosie, Strana, Medzi haj, Krúžky, Perisko, Pod predný haj, Noskovec, Za kaštielom, Rovné, Pod štepmi, Kliny, Nad zábrehom, Čerenka, Záhorčie, Do Kňažovca, Za višnie, Rovné pri kríži, Pod dubom, Predmlynie, U Sobolov, Mazúrovia, Pod Kr -ovec, Cezpolie, Za Lány, U Kubaščíkov, Za záhradami, Za medzu, Mackova roľa, Šadibolovia, Pod Lysou, Miškovia, Za zahrady, Lazisko, Nad studienkami, Ostredok, Holienkova, Zvonica, Pod Lovisko, Sporinskovia, Sobolová, Brhlová, Járky, Pochybov zárubok, Kapitulovo, Pod stráňou, Predné Porubné, U Galjeríkov, Hančinovia, Močiary, U Blškov, Hony, Nad Pakancom, Pustina, Fulierovia, Hrby, Nová Bystrica, Jančulovia, Pod kostolné, Senkovo, Dolný sad, Zichovia

Miesto, Kysucká vrchovina:, 3 z 17

Tižinky, Kamenné, Lazce, Granátov zárubok, Ponad cesty, Kráčiny, Na vŕšku, Za záhradkami, Hlboč, Pišojovia, Dolina, Slukov zárubok, Dolný Vadičov, Závodskovia, Šulganov zárubok, Kučákov zárubok, Revajov zárubok, Osada Gažovia, Na trojak, Pod roh Dubeň, Záplotie, Nad Paprudie, Kádašová, Mazurský, Sopkov, Slivkovský, Za Chmelincami, Hulákovia, Fuskov, Na Hámre, Za Brezníkom, Pocestie, Vyše kríža, Dúbravky pod Vrchom, Zadné zápotočné, U Beľanov, Za kaštieľom, U Paluchov, Zadný lán, Lány, U Makynov, Od Gbelian, U Sidorov, Pod Mokrým, Ohrada, Predná hôrka, Jedľovina, Tižinka, Za vrch, Kanisov, Zadná hôrka, Dielnice, Podhorie, Na kút, Dolinky, Nádolie, Panské záhrady, Nižný Martišov, Poliacky, Matušský

Miesto, Kysucká vrchovina:, 4 z 17

Valiasky, Lalinský, Rudinský, Janovský, Korcháň, Čikovský, Tkáčovský, Markovský, Vavrecký, Mišovský, Mravcovský, Svačovský, Fujacký, Maselský, Lodňanka, Frankovský, Pod riekou, Grúne, Klobučná, Malá Havrania, Spišáková, Petrová, Malá Petrová, Šibenice, Uhlavčie, Rovienky, Záhradky, Koncom do Váhu, Kostolec, Na rovni, Pažite, Demkovská, Kozínska, Rovienky, Koncom do Závoza, Závoz, Pri Končitom, Laz, Ráztoky, Pod Pálenicou, Kiškovie, Úboče, Skalky, Hlboký, Paseka, Predné húštiny, Jefirny, Valkov, Gorilov, Ščibalov, Vysoký breh, Predné jamy, Janoška, Valkov vrch, Margušov, Rubaň, Hažov, Mičov, Zadky, Pitkové

Miesto, Kysucká vrchovina:, 5 z 17

Oselné, Madajka, Šlapkov, Hore potočie, Drožčiakov vrch, Nad záhradou, Paprudie, Kobáry, Kúty, Hore koncovky, Steny, Pod závozie, Medze, Pod skalou, Zámostie, Veľká Martoňovica, Zámostie, Pod Lazy, Malá Martoňovica, Za roh Dubeň, Čeršľa, Malá Straníková, Brezníky, Španica, Pod Košariská, Pod Metiskom, Ku krížu, Pod Brezníky, Brehy, Doliny, Čierne doliny, Dálnie, Hnojníky, Brehy, Rokytie, Za ulicou, Straníková, Na Odvažie, Brehy, Pod vŕšky, Istenka, Kozinec, Na vŕšky, Za goľajou, Mliečovy, Žľaby, Teplička, Za rakytie, Malatínec, Rovienky, Pod hôrčie, Pod farskou, Rukáv, Pod hroble, Na Kysuci, Za Straníkom, Za železnicou, Za Metiská, Medzi potôčky, Metiská

Miesto, Kysucká vrchovina:, 6 z 17

Na jame, Vŕšky, Oblesky, Medzi hroble, Pálenica, Za Diel, Medzicestie, Za rybník, Nad poľom, Osada Hrnčiareň, Na lán, Pod Vrchovinou, Medzi jamky, Vajanko, Roh Dubeň, Podevráta, Za Kúty, Hlodky, Hrb, Záhorská, Huboč, Vrchovina, Pri Malom Ostrom, Pod rožok, Medzi Vodami, Dráhy, Dúbrava, Božkovec, Hony, Medzi Ostré, Pod prostrednou, Ku doline, Búrie, Slatiny, Lúka, Pod dielec, Dolná štvrť, Za dolinou, Lazy, Pod závozy, Stráň, Za hájik, Pod prílet, Dielec, Lopatina, Pod chotár, Pod jablonkami, Stránie, Jamiská, Pri cintoríne, Uhlisko, Eliašovo, Osikoviny, Nad cestou, Tomaškovo, Brevník, Starý Brevník, Za horou, Horné Hrby, Kotrisová

Miesto, Kysucká vrchovina:, 7 z 17

Kyselovické, Podolinská, Dlhé hony, Peťkovia a Pradenovia, Podhlbočie, Romaníkova, Skriželné,Krasotín, Palenica, Sobolova, Nad Valašské, Šumská roľa, Kašička, Lány, Stráňa, Kotrčina Lúčka, Pod straňou, Pod horou, Sýkorové, Močiare, Vrchy, Radovka, Jamy, Za Krčahovce, Strapáčova, Pastvova roľa, Zadky, Pod snohy, Kašajské Janovo, Peťková, Kotrisova u Lachov, Brehy, Silkovo, Zadný háj, Pod Klukovo, Michalkovo, Hraščanky, Snôžok, Háj, Poza Briežky, Romaníkova, Brvene, Hlboké jamy, Kašajské lazy, Vŕšok, Šebeň, Za Kr -ovec, Za potok, Na l n, Dolné Hrby, Šiaš, Dielnice, Loviská, Michalcovia, Mackova, Pred hrebienkom, Peťkova roľa, Podlejšie, Kriv, Pod Ladom horu, Taralka

Miesto, Kysucká vrchovina:, 8 z 17

Klin, Porubné, Pod Diely, Kubešov vrch, Dúžany, Šieste, Žľabina, Valašské, Solnicovo, Za lúčinky, Zabučie, Hrubá, Honce, Korybany, Za Stránie, Hrabie, Kráčiny, Paprudie, Hŕbky, Podvršie, Pod Makoviskom, Klanicovia, Nad Petríkov haj, Kráľov breh, Nad sadkom, Poruby, Čerchle, Doliny, Pod Poľanami, Hlotské lúky, Burovo, Pod Bizov vrch, Medzi lúkami, Do potoka, Kruh, Zajarčie, Surovina, Do kopca, Vŕšok-II., Horúce, Pokrývkova, Chalúpková, Brisk, Za Laziskom, Za plánkou, Romaníkova roľa, Pod Žiar, Obrzok, Pod zadný háj, Kovačíkov, Pod Žiarcom, Klukovo, Kúty, Andrisova, Crkovo, Pri Kr -ovci, Nosko, Žabkové zeme, Surovisko, Hôrka

Miesto, Kysucká vrchovina:, 9 z 17

Lán, Za kruh, Košaricka strana, Sobolova, Hančinova, Lovisko, Košarick palenica, Šumska roľa, Pod háj, Pri Veľkom Ostrom, Meridza, Dolina, Trávniky, Hrby, Kopec, Červené hliny, Za haj, Hôrky, Za palenicami, Pod lúky, Veľký Ostredok, Lanske, Kaplické, Ďurčov lúka, Svorita, Krasotin, Za dolinku, Brehy, Pod dielmi, Za stránicou, Z vršky, Nad potoky, Peťková roľa, Pod Požehu, Medzi kopce, Mackovia na vrchu, Krčiny, Petkova roľa, Zajacké Janovo, Hore Mraznicou, Lán, Jamy, Za jarkom, Mackova, Kulov vŕšok, Kopanice, Bučníky, Okruhlica, Za cestou, Brehy, Malý Ostredok, Kyčerky, Holešovia, Pokrývkova, Pokrývkova, Šaradia, Mičianovo, Za doliny, Varínčak, Pod grapom, Ploštiny

Miesto, Kysucká vrchovina:, 10 z 17

Rechtoríkovia, Predná, Hohlovky, Flajšová, Matejovo, Chotár, Vlkanovo, Na Cabajku, Horekoncova, Timkova roľa, Uhlisko, Judáci, Pod cestou, Mihovia, Kasakovia, Kresačka, Sajdovia, Jelenčiakova Poľana, Kornádkova dolina, Nad Lejšinami, U Brandýsov, Haj, Na Laz, Pod Plošinu, Laz, Škútovia, Gregušova Poľana, V Májovom grúni, Rechtoríkova Poľana, Košariská, Nad čerešeň, Mazúrove lazy, Nad stráňou, Sajdov zárubok, Bardačov zárubok, Holý diel, Od Ricierovej, Pleškova, Harvelka, Janikovia, Vrch, Mackurovia, Pod Vlčovou, Frančiakov, Od Pažite, Pod Kýčerou, Stariny, Buchovci, Kotrisova, Timková, Grapa prostredná, Nemcovia, Krchovia, Pastvova, Pod lovište, Na chmelovú Obšívaných, Podhruščie, Kučovo, Šumská, Dubiská

Miesto, Kysucká vrchovina:, 11 z 17

Romanovia, Vartisko pod Mrvovou Kikulou, Timkova, Miškov zárubok, Gemeľov, Pleškov Nižná, Pod lazy, Laz pod Príslopom, Danková, Turčianky, Bizov vrch, Pod Zlieň, Romanov, Vyšná mohyla, Balačín, Chalúpkova, Flajšová, Cádrovia, Lučiaková Romaníková, Zadná grapa, Pánske šlógy, Úvaliny, U Labušov, Pinčiarovci, Klátie, Malá dolina, Kúpnica na Skopovej, Zadné hony, Bystričné, Bardačová, Na čele, Pod Kýčerou - Lysičanove konce, Za Muškovou mlákou, Kuricovia, Od Polian, Horný diel, Lejšiny, Prostredná Slezácka hoľa, Pod Hruškovie, Beskyd pri Trojačke, Peťková, Pri jarku, Pálenice, Andrisová, Nad skopovou, Kotriská, Nad Kuricom, Mordárovia, Pokrývkova roľa, Novosad, Kubičinovia, Jankovo Horné, Baníkov zárubok, Čepelovci, V zrúbanom, Medzipríval, Sajdovia, Brhlovky, Dlžavy, Mala dolina, Starý diel

Miesto, Kysucká vrchovina:, 12 z 17

Nad kruh, Pod Starým dielom v Tisovom, Petinova, Chmúrov jarok, Rusnákova roľa, Hričov, Kotrisova, Na Hvizdákovo, Pod Smrekovkou, Kostolné, Bisahova, Staňovci, Ku Okresancu, Jakubčické Z vršky, Oravský Beskyd na Demianovej, Rapčová Čerchľa, Frankovo, Andrisova roľa, Dúbrava, Hanička dolná, Zadky, Vangorovia, V Skaličnom od Šimkovho, Korčeková Čerchľa, Jankovo, Martinskov zárubok, Drlov haj, Pokrývková, Priečnice, Na Žihľave, Okrúhlica, Bardáčov zárubok, Čavajdovia, Mrvova, Ku šípu, Jažovce, Poništovci, Kašubov, Pavelkov, Marunova roľa, Jasenovská, Od Tisového, Drapkova, Podhybov zárubok, Korčekova, Kotvasovia, Jančulova kúpnica, Mordárky, Podháj, Potoky, Prostredné hony, Pod Petríkov haj, Od Šaradia, Maťašovo, Na Trojačku, Jihličné, Poništovia, Krištofovie, Halvonka, Majeríčka, Medzi jarky

Miesto, Kysucká vrchovina:, 13 z 17

Klapuška, Hŕbíky, Jankovo Dolné, Plešková, Holienčinovia, Chvastkovci, Pastvy, Pod Starým dielom, Rapčova Kúpnica, Rusňačky, Za hlbokým, Skaličianky, Za diely, Pod haj, Poľana, Matejašovia, Danihelka, Hruškuliakovia, Pod Cabajkou, Marunove konce, Ďuračkova roľa, Cvrklať, Ivankovo, Matejčíkovo, Zelnička, Banička, Cadrov zárubok, Nová Bystrica, Polianka, Skopová na Neslúchanom, Šarady, Tižinky horné, Záplotie, Brandysovia, Frančiakov zárubok, Granátovia, Kráľovská, Medzi Hohlovkami, Pod Vartiskom, Sporinský zárubok, Talapkov zárubok, Vyšná Pleškova, Zemanov zárubok, Marunovia, Škutky, Berešova, Budín, Ďuranovo, Prival, Ricierky, Chmúrovia, Hanzové jamky, Koncovky, Jarošové, Pakšov, Bystričné, Bardáčová, Hlávkov zárubok, Martinsko - Zemanov hon, Pod Brýzgalkami, Pavelkov zárubok, Danihlovci

Miesto, Kysucká vrchovina:, 14 z 17

Ostredky, Mohylovia, Dĺžavy, Jančulova roľa, Klieštovia, Martiniskov zárubok, Jurkov, U Priščov, Kurkula, Vychylovská hoľa, Dávidíkova Kýčerka, Repisko, Oravcov zárubok, Rusňákova, Štrbova kúpnica, Surovcovia, Pastvova, Švajcovia, Riečnica, Zajacovia, Predná grapa, Bisahová, Doliny, Labošovci, Nižná Pleškova, Kašubov zárubok, Na jame, Skaličné, Talapková hoľa, Nad Kýčerou, Ostrý vŕšok, Omladníky, Miškov a Oravcov, Buchova hora, Dolinky, Jelenčiakova Kýčerka, Úplaz, Riečne, Na honoch, Ďuriškovci, Pod Dúbravou, Boďova Poľana, Bystričné, Vlčová, Jantošov zárubok, Cholvarky za Cabajku, Petríkov h j, Chmelové, Na Rovni, Petreková, Kapustniská, Plešková Vyšná, Pod Repiskom, Na Smrekovcoch, Od Pokrývkovej, Nová cesta, Korčeková, Rusňákova, Za chodníkom, Strapáčova roľa

Miesto, Kysucká vrchovina:, 15 z 17

Rusnácka roľa pod starým dielom, Ricierova, Pri Hohlovkách, Na Neslúchanom, Rajnohova jamka, Cez jamu, Frančiakov, Hlávkov zárubok, Dávidička, Buková, Od Belského, Novosadovci, Pod Suchá, Marunova roľa, Sobolova, Smrtovisko, Ondráška, Barbačov, Židovo, Jamy, Chmúrová, Pálenica, Do Bystričného, Rajnohová jamka, Oravcov zárubok, Šloga, Vápenica, Frančiakov Hlávkov zárubok, Na Roveň, Štrbáky, Kortisova roľa, Jedloviná, Ricierova hoľa, Májov grúň, Od Bačína, Rožňov, Višňakov zárubok, Gáborov zárubok, Maslákov zárubok, Špalkov zárubok, Kišikov zárubok, Kučakov zárubok, Drapov zárubok, Školov zárubok, Ferkov zárubok, Pečarkov zárubok, Urbanov zárubok, Nad úbočou, Čamborkov zárubok, Polianky, Buchtov kopec, Uhliská, Na kúte, Dlhé, Vranovský, Na Brezníku, Bukovce, Krkoška, Labantský, Hrabie, Zadielie

Miesto, Kysucká vrchovina:, 16 z 17

Úboč, Zemice, Mičkov zárubok, Vranovský, Hora nad úbočou, Nižné lány, Kalužnický, Michalkov, Skaličanský, Tabačský, Za potôčkom, Horská, Juríčky, Za Polom, Polom, Koncom do potoka, Bubáňové, Pod Bukovinou, Za Hámrom, Štefúnov, Vaškovský, Kafunský, Jaškovský, Sobolský, Končie do potoka, Pod bôrikami, Medzi hrabie, Za chlievy, Vaškovský, Bukovina, Pod Brodencom, Kliešťovská, Za Bôrčim, Repková, Vyšné lány, Záhumnie, Ďuritský, Za stavanie, Pod Háj, Ku šopám, Cez Kráľové, Poddielie, Pod hvozdami, Na Martincovom, U Matuškov, Dlhé, Za medvedincami, Čremoš, Jurčová, Čertovo koleso, Zraz, Kút, Pod Zelenou, Magura, Za Hradská, Vrch Kozinec, Ostredok, Plešivský Žiar, Nižný Vaňovia, Črchle

Miesto, Kysucká vrchovina:, 17 z 17

Grapy, Lazište, Pri Buku, Ninatiny, Za Martincovým, Pod Chrípom, Kráčiny, Pod Hryzňou, U pivničiarov, Škoriaková, Dolné Žihľavy, Pod Pálenicou, Gáreň, Nad Leštinkou, Bobišovie, Kotliny, Dielce, Parpuť, Široký grúň, Za hrádkom, Košariská, Čerchľa osada Matejíčkovia, Široké, Snožok, Matušov vrch, Závršie, Diel, Rovne, Vlčkovce, Črchlica, Pod pasienkami, Koncom do vrát, Tokaniská, Koterce, Plešivá - Balkán, Lazy, Pod lipou, Jedličník, Za pasienkami, Uhliská

Podobné, Kysucká vrchovina:

1958x turistika, 1498x miesto, 201x orientačný bod, 50x strom, 46x turistické informácie, 44x chranený strom, 31x poľovnícky posed, 23x orientačná mapa, 16x miesto na piknik, 13x ohnisko, 12x studňa, 12x prístrešok, altánok, 5x atrakcia, 3x komín, 2x pamätník, bojisko, 1x väznica, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Kysucká vrchovina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://kysucka-vrchovina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.