Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Kysucká vrchovina » turistika » miesto

Miesto, Kysucká vrchovina

Miesto v Kysucká vrchovina

V Kysucká vrchovina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Kysucká vrchovina:, 1 z 17

Dolina, Sedliská, Pod stenami, Šimunov jarok, Hore dolinkou, Na vršku, Šimunov, Lány, Hôrka, Pod Drobniou, Dolu Lánie, Prostredný Vadičov, Kolo, Obora, Závodie, Kamence, Nad mlynom, Mičianovia, Raganov mlyn, Jančulova, Vrchy, Nad cintorínom, Medzilužie, Starý majer, Na chotári, Machajové, Na dlhé, Kraviarky, Hranice, Priosie, Gažovia, Lazce, Na lúkach, Za záhradami, Klinček, Pod kruh, Záhrady, Lachovia, Pod hŕbkami, Adamovec, Chalúpkova roľa, Holienkovia, Talapkovia, Červencovia, Járky, Predmlynie, Rovné, U Sobolov, Prostredné lúky, Za Lány, Mazúrovia, Prieloh, Medzi haj, Za medzu, Záhorčie, Nad zábrehom, Rovné pri kríži, Za višnie, Pod štepmi, Pod predný haj

Miesto, Kysucká vrchovina:, 2 z 17

Kapustné záhrady, Krúžky, Podbučky, Do Kňažovca, U Kubaščíkov, Pod cintorínom, Noskovec, Cezpolie, Kliny, Pod dubom, Pod Kr -ovec, Strana, Pod Nedielku, Čerenka, Predné Porubné, Zvonica, U Galjeríkov, Nad studienkami, Mackova roľa, Šadibolovia, Sporinskovia, Ostredok, Za zahrady, Kapitulovo, Pod Lysou, Holienkova, Lazisko, Pochybov zárubok, Sobolová, Brhlová, Solisko, Pod stráňou, Pod Lovisko, Miškovia, Jančulovia, U Blškov, Nová Bystrica, Nad Pakancom, Fulierovia, Pustina, Granátov zárubok, Hančinovia, Pod kostolné, Močiary, Ponad cesty, Pišojovia, Dolina, Slukov zárubok, Harvelka, Závodskovia, Dolný Vadičov, Pod roh Dubeň, Nad Paprudie, Kádašová, Mazurský, Slivkovský, Sopkov, Fuskov, Hulákovia, Pod Pálenicou, U Beľanov

Miesto, Kysucká vrchovina:, 3 z 17

Pod Mokrým, Kanisov, U Sidorov, Podhorie, Jedľovina, Pod Dúbravou, Na kút, Dolinky, Panské záhrady, Matušský, Poliacky, Valiasky, Korcháň, Markovský, Tkáčovský, Lalinský, Vavrecký, Janovský, Čikovský, Rudinský, Mišovský, Mravcovský, Svačovský, Lodňanka, Maselský, Fujacký, Frankovský, Klobučná, Grúne, Spišáková, Malá Havrania, Petrová, Malá Petrová, Šibenice, Rovienky, Kostolec, Kozínska, Na rovni, Demkovská, Rovienky, Sventkov zárubok, Pri Končitom, Závoz, Pod Pálenicou, Jamy, Pod Dúbravkou, Ráztoky, Laz, Jelšiny, Úboče, Kiškovie, Paseka, Skalky, Predné húštiny, Jefirny, Gorilov, Valkov, Predné jamy, Mičov, Pitkové

Miesto, Kysucká vrchovina:, 4 z 17

Rubaň, Vysoký breh, Zadky, Pod Metiskom, Hore potočie, Pod Brezníky, Drožčiakov vrch, Za goľajou, Na vrchu, Steny, Zámostie, Straníková, Dálnie, Za roh Dubeň, Veľká Martoňovica, Nad Radolou, Žľaby, Pod Košariská, Pod farskou, Kozinec, Rovienky, Pod Lazy, Mliečovy, Čierne doliny, Nad záhradou, Malá Martoňovica, Hore koncovky, Rokytie, Hnojníky, Malatínec, Brezníky, Čeršľa, Paprudie, Pod skalou, Medze, Malá Straníková, Doliny, Brehy, Istenka, Pod závozie, Kobáry, Brehy, Brehy, Za Straníkom, Medzi potôčky, Pod Vrchovinou, Vŕšky, Nad poľom, Metiská, Za Diel, Medzi jamky, Oblesky, Za Metiská, Rukáv, Pálenica, Podevráta, Roh Dubeň, Za Kúty, Vajanko, Hrb

Miesto, Kysucká vrchovina:, 5 z 17

Pod prostrednou, Za hájik, Medzi Ostré, Záhorská, Za dolinou, Senkov, Pri Malom Ostrom, Dráhy, Pod chotár, Lúka, Búrie, Medzi Vodami, Jamiská, Vrchovina, Stránie, Pod závozy, Stráň, Blažkova jama, Božkovec, Dúbrava, Pod rožok, Huboč, Hlodky, Pod dielec, Dielec, Pod prílet, Slatiny, Ku doline, Dolná štvrť, Hony, Lopatina, Lazy, Veľký Ostredok, Honce, Mackovia na vrchu, Kaplické, Nad sadkom, Vŕšok-II., Svorita, Nosko, Lány, Močiare, Šumska roľa, Brisk, Pod lúky, Brvene, Šiaš, Petkova roľa, Zajacké Janovo, Kašajské lazy, Klin, Zadný háj, Jamy, Krčiny, Kriv, Červené hliny, Kotrisová, Ďurčov lúka, Burovo, Dúžany

Miesto, Kysucká vrchovina:, 6 z 17

Háj, Radovka, Za Stránie, Šieste, Nad Petríkov haj, Kopec, Nad Valašské, Za horou, Hôrka, Medzi lúkami, Nad cestou, Šumská roľa, Malý Ostredok, Romaníkova, Pod Klukovo, Trávniky, Hŕbky, Kašička, Pod Poľanami, Okruhlica, Paprudie, Pod Bizov vrch, Lovisko, Za Kr -ovec, Za cestou, Doliny, Pred hrebienkom, Za Laziskom, Mackova, Mackova, Valašské, Brehy, Podolinská, Sýkorové, Sobolova, Za kruh, Stráňa, Kúty, Horné Hrby, Peťková, Hôrky, Uhlisko, Žabkové zeme, Pod snohy, Čerchle, Peťkova roľa, Bučníky, Pod Ladom horu, Pod Diely, Tomaškovo, Sobolova, Hančinova, Pod horou, Poza Briežky, Romaníkova, Crkovo, Michalcovia, Kovačíkov, Loviská, Na l n, Za palenicami

Miesto, Kysucká vrchovina:, 7 z 17

Horúce, Pod zadný háj, Michalkovo, Strapáčova, Za Krčahovce, Dlhé hony, Krasotin, Za jarkom, Hlboké jamy, Pod háj, Z vršky, Pastvova roľa, Obrzok, Pod straňou, Podvršie, Kubešov vrch, Kruh, Dolné Hrby, Kráčiny, Skriželné,Krasotín, Pri Kr -ovci, Pri Veľkom Ostrom, Lán, Taralka, Nad potoky, Poruby, Hore Mraznicou, Meridza, Dielnice, Hlotské lúky, Hrabie, Do potoka, Košaricka strana, Za haj, Pod Žiarcom, Košarick palenica, Žľabina, Za dolinku, Andrisova, Do kopca, Za lúčinky, Romaníkova roľa, Eliašovo, Za stránicou, Medzi kopce, Brehy, Kašajské Janovo, Kopanice, Lán, Pri cintoríne, Za potok, Šebeň, Vrchy, Kyselovické, Porubné, Jamy, Peťkovia a Pradenovia, Kotrisova u Lachov, Korybany, Hraščanky

Miesto, Kysucká vrchovina:, 8 z 17

Klanicovia, Silkovo, Lanske, Snôžok, Zajarčie, Peťková roľa, Pokrývkova, Brehy, Pod dielmi, Zadky, Za plánkou, Kráľov breh, Zabučie, Palenica, Kotrčina Lúčka, Kulov vŕšok, Vŕšok, Pod Makoviskom, Klukovo, Podlejšie, Dolina, Podhlbočie, Osikoviny, Pod Žiar, Solnicovo, Pod Požehu, Hrby, Chmúrov jarok, Ďuračkova roľa, Turčianky, Pokrývkova, Nad skopovou, Od Ricierovej, U Brandýsov, Nová Bystrica, Marunovia, Kuricovia, Hanzové jamky, Timkova roľa, Chmúrovia, Flajšová, Andrisova roľa, Úvaliny, Romanovia, Potoky, Zadné hony, Sajdovia, Varínčak, Pod grapom, Jarošové, Vlkanovo, Na chmelovú Obšívaných, Zadky, Mala dolina, Kotrisova, Klapuška, Mordárovia, Mihovia, Jančulova kúpnica, Sporinský zárubok

Miesto, Kysucká vrchovina:, 9 z 17

Pod Vlčovou, Andrisová, Pod Starým dielom, Od Tisového, Klátie, Krchovia, Pleškov Nižná, Talapkov zárubok, Miškov zárubok, Podhruščie, Pod cestou, Rechtoríkovia, Prival, Krištofovie, Priečnice, Kučovo, Hŕbíky, Od Šaradia, Malá dolina, Na čele, Kornádkova dolina, Hričov, Na Hvizdákovo, Nad čerešeň, Stariny, Nad stráňou, Romanov, Novosad, Bystričné, Bardačová, Frančiakov, Nemcovia, Timkova, Poništovci, Kotrisova, Od Polian, Čavajdovia, Kresačka, Na Laz, Skaličianky, Mackurovia, Poľana, Danihlovci, Škutky, Pakšov, Medzipríval, Oravský Beskyd na Demianovej, Rapčová Čerchľa, Kúpnica na Skopovej, Chalúpkova, Poništovia, V Skaličnom od Šimkovho, Kotriská, Pod Cabajkou, Marunove konce, Na Trojačku, Drlov haj, Pokrývkova roľa, Uhlisko, Rechtoríkova Poľana, Buchovci, Rapčova Kúpnica

Miesto, Kysucká vrchovina:, 10 z 17

Cadrov zárubok, Korčeková Čerchľa, Bystričné, Bardáčová, Holienčinovia, V zrúbanom, Pastvova, Baníkov zárubok, Pod Petríkov haj, Ku Okresancu, Hruškuliakovia, Kotvasovia, Mordárky, Bizov vrch, Pod haj, Kubičinovia, Nad Kuricom, Gemeľov, Martinsko - Zemanov hon, Chotár, Bardačov zárubok, Korčekova, Staňovci, Majeríčka, Kráľovská, Danihelka, Mrvova, Maťašovo, Vrch, Koncovky, Pod lazy, Pod Starým dielom v Tisovom, Janikovia, Pinčiarovci, Pastvy, Zadná grapa, Pri jarku, Chvastkovci, Pod Kýčerou - Lysičanove konce, Vangorovia, Šumská, Drapkova, Starý diel, Halvonka, Na Cabajku, Balačín, Pod Vartiskom, Zemanov zárubok, Jelenčiakova Poľana, Vartisko pod Mrvovou Kikulou, Marunova roľa, Šaradia, Kasakovia, Mohylovia, Vyšná mohyla, Pod lovište, Jažovce, Skopová na Neslúchanom, U Labušov, Podháj, Timková

Miesto, Kysucká vrchovina:, 11 z 17

Bisahova, Ostredky, Matejovo, Lučiaková Romaníková, Kostolné, Mičianovo, Vyšná Pleškova, Cádrovia, Bardáčov zárubok, Rusnákova roľa, Brhlovky, Budín, Pod Zlieň, Podhybov zárubok, Haj, Pod Smrekovkou, Ricierky, Dlžavy, Pod Kýčerou, Grapa prostredná, Hlávkov zárubok, Pleškova, Za Muškovou mlákou, Pavelkov zárubok, Ďuranovo, Martinskov zárubok, Sajdov zárubok, Judáci, Nad kruh, Pod Hruškovie, Granátovia, Berešova, Holešovia, Beskyd pri Trojačke, Gregušova Poľana, Prostredné hony, Za diely, Danková, Čepelovci, Jakubčické Z vršky, Škútovia, Horekoncova, Matejašovia, Sajdovia, Kašubov, Pavelkov, Pokrývková, Rajnohova jamka, Vlčová, Chmúrová, Miškov a Oravcov, Jančulova roľa, Oravcov zárubok, Repisko, Novosadovci, Frančiakov, Hlávkov zárubok, Ďuriškovci, Predná grapa, Strapáčova roľa, Kurkula, Do Bystričného

Miesto, Kysucká vrchovina:, 12 z 17

Nad Kýčerou, Rusňákova, Bisahová, Na Smrekovcoch, Dávidíkova Kýčerka, Petríkov h j, Oravcov zárubok, Úplaz, Pod Repiskom, Ondráška, Nová cesta, Štrbova kúpnica, Rajnohová jamka, Korčeková, Na Neslúchanom, Skaličné, Riečnica, Jelenčiakova Kýčerka, Pod Suchá, Buchova hora, Marunova roľa, Pastvova, Klieštovia, Chmelové, Rusňákova, Cholvarky za Cabajku, Labošovci, Švajcovia, Kašubov zárubok, Petreková, Buková, Martiniskov zárubok, Ricierova, U Priščov, Rusnácka roľa pod starým dielom, Vychylovská hoľa, Bystričné, Jantošov zárubok, Jamy, Boďova Poľana, Zajacovia, Barbačov, Riečne, Plešková Vyšná, Talapková hoľa, Dávidička, Surovcovia, Rožňov, Jedloviná, Vápenica, Frančiakov Hlávkov zárubok, Štrbáky, Kortisova roľa, Zadielie, Pod bôrikami, Poddielie, Za Polom, Za chlievy, Buchtov kopec, Za stavanie

Miesto, Kysucká vrchovina:, 13 z 17

Bukovina, Za Bôrčim, Za potôčkom, Pod Háj, Horská, Kalužnický, Tabačský, Polom, Skaličanský, Labantský, Jaškovský, Michalkov, Bukovce, Juríčky, Sobolský, Vaškovský, Kliešťovská, Polianky, Vranovský, Štefúnov, Ku šopám, Ďuritský, Pod Brodencom, Vaškovský, Medzi hrabie, Kafunský, Repková, Vranovský, Pod Bukovinou, Dlhé, Uhliská, Rusnácky jarok, Lazište, Polianka, Za medvedincami, Jurčová, Čerchľa, Vŕšky, Zahorovice, Grapy, U troch kopcov, Diel, Kopec, Havranský les, Pasienok, Rovne, Havrania, Kráčiny, Vrch Kozinec, Pálenica, Kopanica, Košariská, Črchlica, Starý chodník, Tokaniská, Ohrada, Laluhové, Šipruň, Kozinec Laz, Pod hvozdami

Miesto, Kysucká vrchovina:, 14 z 17

Dubenec, Škoriaková, Plešivský Žiar, Koterce, Kubova medza, Žiarce, Grapy, Za kopcom, Jama, Lazy, Čelo, Podstránie, Kotliny, Pod hrádkami, Kyčerka, Jedličník, Ploština, Klobučnô, Pod pasienkami, Rakytová, Kadašová, Grapa, Jamy, Ninatín, Štefunov, Lány, Novina, Ponad ohradu, Zadné dĺžiny, Gáreň, Nižný Vaňovia, Kotliny, Hrádky, Mláky, Bukoviny, Za Hradská, Veľhora, Hore koncovým, Ponad Sihly, Hodoňovia, Pod lipou, Kozinec-Krytošová, Pod lučiny, Črchle, Plešivá - Balkán, Kukuriská, Pod priepasťou, Bobišovie, Ďuračkovia, Veľká Havrania, Zraz, Pri Buku, Ohrady, Košariská, Petrík, Dubovské lúky, Nezníkom, Za hrádkom, Pod Hryzňou, Hvozd

Miesto, Kysucká vrchovina:, 15 z 17

Nezník, Matušov vrch, Nad Leštinkou, Ninatiny, Vlčkovce, Laziská, Jamy, Pupčava, Pod dúbravou, Kaňov, Úrebrie, Polonce, Čerchľa osada Matejíčkovia, Pod Zelenou, Doliny, Jamy, U pivničiarov, Chotáre, Na Broništiach, Za pasienkami, Ostredok, Snožok, Hore Galiou, Mahuti, Ku Brezinám, Dráhy, Pri teplom bučku, Kamenitá, Trošácke, Košariská, Vrchovie, Za Pálenicou, Sviniarky, Skubeňová, Kliny, Pod Pupovcom, Miškovia, Salatín, Kotelnice, Krupová, Pod Brodenec, Grapa, Pod Hradište, Dielec, Komorníčka, Medzi skalkami, Široký Grúň, Pod Kykuľou, Nad majerom, Roľa Randovská, Pod Magurkou, Za kopcom, Paseky, Medzi Snohy, Krupová, Za prevat, Na skale, Pod Pupovom, Kotelnica, Lazy

Miesto, Kysucká vrchovina:, 16 z 17

Hájnica, Širočiny, Na vŕšku, Vrchy, Jafirmy, Pod Adamovcom, Mulová, Jamy, Krškovie, Ráztoka, Kubicová, Farský folvárok, Majer, Ponad Breh, Na Čistom, Nové, Nižné, Sokolky, Stančiakovské letoviská, Orčiešová, Predné Dúbravy, Pupovec, Kopanica, Mlynárová, Brezník, Hrabovice, Zázrivské lazy, Skaličné, Brezovec, Tatárovci, Vŕšok, Dieliky, Kolianske, Kopec, Kosy, Pod vrch Diel, Galov laz, Košiare, Grúň, Uhliská, Pod Zárubou, Sidorovské doliny, Vyšné Šramkovky, Kozinská, Dlhopolcova, Dráhy, Dvoriska, Mäkčiny, Pred domami, Ústredie, Kopisko, Za riekou, Pod kaplnkou, Poza Petrovú, U Bútorov, Hôrka, Nad dedinskú lúku, Príhrada, Havranské, Priehyba

Miesto, Kysucká vrchovina:, 17 z 17

Ráztoky, Záhlavčie, Richtárske, Žákova skala, Vŕšky, Za Filipov, Pod Ostré, Príslop, Hôrovka, Hájka, Nad môstkami, Pod Kopaničkami, Doliny, Mozolovo, Chotár, Pod Rohom, Koňhora, Dutkov vrch, Končitá nad Grúňmi, Sihla, Do Petrovej, Pastýrska, Lazy, Kopánky, Žíhľavy, Za Ostré, Stred, Trojačka, Háj, Teheľňa, Komarnička, Bernátové, Na Vŕšku, Kráčiny, Brehy, Lomňanka, Mahutov breh, Liešiny, Solisko, Úštiková

Podobné, Kysucká vrchovina:

1517x turistika, 1148x miesto, 147x orientačný bod, 56x turistické informácie, 35x strom, 33x chranený strom, 24x orientačná mapa, 22x poľovnícky posed, 13x ohnisko, 13x prístrešok, altánok, 11x miesto na piknik, 9x studňa, 3x pamätník, bojisko, 2x atrakcia, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Kysucká vrchovina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://kysucka-vrchovina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.