Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Kysucká vrchovina » turistika » miesto

Miesto, Kysucká vrchovina

Miesto v Kysucká vrchovina

V Kysucká vrchovina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Kysucká vrchovina:, 1 z 17

Horevažie pod hôrkou, Bielisko, Hore dolinkou, Pod stenami, Sedliská, Šimunov, Lány, Pod Drobniou, Kolo, Obora, Prostredný Vadičov, Kamence, Depo, Závodie, Horevažie, Pod majerom, Predmestie, Nad Šibenicami, Rybník, Mičianovia, Nad mlynom, Kaštiel, Vrchy, Noviny, Lazy, Jančulova, Raganov mlyn, Hájisko, Červencovia, Machajové, Kraviarky, Lánce, Priosie, Medzilužie, Nad cintorínom, Pod kruh, Záhrady, Na dlhé, Starý majer, U Drľaka, Perisko, Klinček, Hranice, Na lúkach, Za višnie, Na chotári, Prieloh, Záhorčie, Lazce, Kapustné záhrady, Pod cintorínom, Za záhradami, Lachovia, Pod hŕbkami, Chalúpkova roľa, Solisko, Čerenka, Za medzu, Za Lány, Krúžky

Miesto, Kysucká vrchovina:, 2 z 17

Medzi haj, Nad zábrehom, Prostredné lúky, Pod predný haj, U Kubaščíkov, Talapkovia, Strana, Pod Lysou, Rovné, Pod dubom, Holienkovia, Predmlynie, Pod Nedielku, Hrby, Na vršku, Noskovec, Pod štepmi, Podbučky, Rovné pri kríži, Kliny, Pod Kr -ovec, Do Kňažovca, Kapitulovo, Za zahrady, Pod stráňou, Pod Lovisko, Mazúrovia, Zvonica, Cezpolie, U Galjeríkov, Adamovec, Ostredok, U Sobolov, Hôrka, Predné Porubné, Lazisko, Záhrada, Nad studienkami, Za kaštielom, Skalica, Kamenné, Mackova roľa, Pod kostolné, Tižinky, Sobolová, Brhlová, Kopanica, Pod dvor, Močiary, Holienkova, Miškovia, Dolný sad, Senkovo, Sporinskovia, Zichovia, Pustina, Pochybov zárubok, Šadibolovia, Hony, U Blškov, Nad Pakancom

Miesto, Kysucká vrchovina:, 3 z 17

Járky, Hlboč, Jančulovia, Hančinovia, Ponad cesty, Kráčiny, Granátov zárubok, Nová Bystrica, Na vŕšku, Za záhradkami, Fulierovia, Hrby, Dolina, Rovné pri kríži, Dolný Vadičov, Šulganov zárubok, Pišojovia, Slukov zárubok, Závodskovia, Kučákov zárubok, Na trojak, Revajov zárubok, Pod roh Dubeň, Nad Paprudie, Záplotie, Sopkov, Za Chmelincami, Mazurský, Kádašová, Slivkovský, Hulákovia, Osada Gažovia, Na Hámre, Za Brezníkom, Fuskov, Zadné zápotočné, Pocestie, Pod Malým Vretenom, Za kaštieľom, Tižinka, U Beľanov, Lány, Vyše kríža, Za vrch, Dúbravky pod Vrchom, Kanisov, U Makynov, U Paluchov, Od Gbelian, Pod Mokrým, Zadný lán, Nižný Martišov, Dolinky, Ohrada, U Sidorov, Zadná hôrka, Dielnice, Na kút, Podhorie, Jedľovina

Miesto, Kysucká vrchovina:, 4 z 17

Predná hôrka, Nádolie, Panské záhrady, Poliacky, Matušský, Rudinský, Janovský, Čikovský, Tkáčovský, Korcháň, Lalinský, Markovský, Valiasky, Vavrecký, Mravcovský, Svačovský, Mišovský, Lodňanka, Maselský, Fujacký, Frankovský, Spišáková, Grúne, Petrová, Malá Petrová, Šibenice, Uhlavčie, Rovienky, Rovná hora, Na rovni, Demkovská, Kostolec, Kozínska, Rovienky, Pažite, Pri Končitom, Koncom do Závoza, Závoz, Laz, Pod Pálenicou, Ráztoky, Kiškovie, Úboče, Paseka, Skalky, Hlboký, Jefirny, Predné húštiny, Nad záhradou, Malatínec, Predné jamy, Za goľajou, Za ulicou, Teplička, Straníková, Doliny, Pod farskou, Steny, Mičov, Brehy

Miesto, Kysucká vrchovina:, 5 z 17

Ku krížu, Kozinec, Španica, Pod Košariská, Vysoký breh, Janoška, Pod Brezníky, Pod závozie, Mliečovy, Gorilov, Na vŕšky, Hrebeň, Kobáry, Závršie, Na Odvažie, Oselné, Pod skalou, Čeršľa, Brehy, Zadky, Brehy, Brezníky, Medze, Blažejovec, Dálnie, Ščibalov, Zámostie, Madajka, Za rakytie, Veľká Martoňovica, Zámostie, Za roh Dubeň, Malá Martoňovica, Valkov vrch, Pitkové, Pod hôrčie, Čierne doliny, Hnojníky, Istenka, Rokytie, Kykula, Paprudie, Hore potočie, Pod vŕšky, Pod Metiskom, Žľaby, Pod Lazy, Malá Straníková, Hladký vrch, Valkov, Kúty, Hažov, Rubaň, Hore koncovky, Margušov, Za Straníkom, Pod hroble, Drožčiakov vrch, Osada Hrnčiareň, Na jame

Miesto, Kysucká vrchovina:, 6 z 17

Nad poľom, Pálenica, Šlapkov, Za Diel, Medzi hroble, Za rybník, Rukáv, Na Kysuci, Oblesky, Medzi jamky, Na lán, Za železnicou, Metiská, Pod Vrchovinou, Medzi potôčky, Medzicestie, Za Metiská, Vŕšky, Podevráta, Pod dielec, Slatiny, Pod rožok, Vrchovina, Pod prostrednou, Dolná štvrť, Hlodky, Pod chotár, Dielec, Za hájik, Roh Dubeň, Rovienky, Pod prílet, Jamiská, Dúbrava, Lúka, Lopatina, Stránie, Lazy, Záhorská, Pod závozy, Božkovec, Slopovec, Vajanko, Za Kúty, Stráň, Za dolinou, Búrie, Hrb, Dráhy, Hony, Ku doline, Háj, Za lúčinky, Kotrčina Lúčka, Lán, Pod snohy, Medzi Ostré, Pod jablonkami, Huboč, Medzi Vodami

Miesto, Kysucká vrchovina:, 7 z 17

Hrabie, Pod háj, Kopanice, Pri Malom Ostrom, Zabučie, Dúbrava, Za potok, Za Stránie, Vrchy, Trávniky, Žabkové zeme, Brisk, Dúžany, Pri Veľkom Ostrom, Poza Briežky, Brehy, Podhlbočie, Pri Kr -ovci, Snôžok, Radovka, Lanske, Chotár, Paprudie, Zlieň, Okruhlica, Pod straňou, Nosko, Silkovo, Nad Petríkov haj, Burovo, Vŕšok, Pod Bizov vrch, Za cestou, Pod Klukovo, Lán, Hore Mraznicou, Za haj, Poruby, Podvršie, Hlotské lúky, Obrzok, Uhlisko, Krasotin, Brehy, Za palenicami, Michalkovo, Brehy, Brvene, Hlboké jamy, Z vršky, Za jarkom, Horné Hrby, Diely, Palenica, Eliašovo, Za dolinku, Meridza, Pod lúky, Dlhé hony, Medzi kopce

Miesto, Kysucká vrchovina:, 8 z 17

Tomaškovo, Nad potoky, Solnicovo, Podlejšie, Dielnice, Kráčiny, Košaricka strana, Klin, Malý Ostredok, Šebeň, Za plánkou, Za Kr -ovec, Zajarčie, Medzi lúkami, Pod Žiarcom, Korybany, Hŕbky, Bučníky, Lány, Šieste, Jamy, Krčiny, Vŕšky, Svorita, Kruh, Na l n, Taralka, Za stránicou, Do potoka, Crkovo, Pod Makoviskom, Pred hrebienkom, Šiaš, Prostredné lúky, Kúty, Loviská, Porubné, Pod Požehu, Pod dielmi, Horúce, Pod Diely, Doliny, Pod Žiar, Za horou, Kovačíkov, Hrby, Osikoviny, Žľabina, Zajacké Janovo, Skriželné,Krasotín, Vŕšok-II., Kyselovické, Zadný háj, Nad Valašské, Hôrka, Kriv, Sýkorové, Zadky, Pri cintoríne, Valašské

Miesto, Kysucká vrchovina:, 9 z 17

Veľký Ostredok, Klukovo, Kulov vŕšok, Čerchle, Do kopca, Diely, Pod zadný háj, Červené hliny, Stráňa, Hôrky, Pod horou, Kaplické, Močiare, Pod Poľanami, Za stránicou, Za Laziskom, Kašajské Janovo, Dolina, Jamy, Hraščanky, Košarick palenica, Kráľov breh, Kašička, Honce, Pod Ladom horu, Za Krčahovce, Kašajské lazy, Kopec, Ďurčov lúka, Nad cestou, Nad sadkom, Lovisko, Dolné Hrby, Za kruh, Horekoncova, Peťková roľa, Jasenovská, Mackova, Za hlbokým, Peťkovia a Pradenovia, Lejšiny, Malá dolina, Chotár, Šumska roľa, Jankovo Horné, Kučovo, Prostredné hony, Peťkova roľa, Petkova roľa, Maťašovo, Laz, Nad Lejšinami, Jankovo, Pastvova roľa, Pod lazy, Pod Zlieň, Stariny, Ostredky, Ku šípu, Mackova

Miesto, Kysucká vrchovina:, 10 z 17

Matejčíkovo, Strapáčova, Pokrývkova, Pod Hruškovie, Ploštiny, Medzi jarky, Podolinská, Romaníkova, Kostolné, Peťková, Príslopok, Hôrka, Slopovec, Potoky, Pod lovište, Úvaliny, Pod Petríkov haj, Pod cestou, Bizov vrch, Surovina, Mackovia na vrchu, Romaníkova, Matejovo, Pod Plošinu, Zelnička, Laz pod Príslopom, Klanicovia, Flajšová, Romaníkova roľa, Holý diel, Od Polian, Priečnice, Cvrklať, Jarošové, Drapkova, Frankovo, Jankovo Dolné, Chalúpková, Jihličné, Nad čerešeň, Andrisova, Za doliny, Sobolova, Michalcovia, Za diely, Nad kruh, Drlov haj, Mala dolina, Sobolova, Hančinova, Záplotie, Vrch, Zadné hony, Horný diel, Od Pažite, Tižinky horné, Haj, Ivankovo, Vlkanovo, Na Trojačku, Kresačka

Miesto, Kysucká vrchovina:, 11 z 17

Kubešov vrch, Dubiská, Dlžavy, Mičianovo, Petinova, Diely, Šumská roľa, Koncovky, Hanička dolná, Nad stráňou, Pod haj, Podhruščie, Hŕbíky, Jakubčické Z vršky, Zadky, Diely, Kotrisová, Kotrisova u Lachov, Dúbrava, Pri jarku, Na Laz, Andrisova roľa, Holienčinovia, Pavelkov zárubok, Cez jamu, Pod Vartiskom, Od Šaradia, Pokrývková, Romanov, Kotrisova, Na Žihľave, Staňovci, Pod grapom, V Skaličnom od Šimkovho, Kotriská, Rechtoríkovia, Pod Dúbravou, Martinskov zárubok, Uhlisko, Gemeľov, Rapčova Kúpnica, Škutky, Nad Kuricom, Hričov, Škútovia, Čepelovci, Mohylovia, Buchovci, Frančiakov zárubok, Petríkov h j, Marunovia, Pod Smrekovkou, Na jame, Plešková, Timková, Sporinský zárubok, Skaličianky, Vartisko pod Mrvovou Kikulou, Polianka, Jažovce

Miesto, Kysucká vrchovina:, 12 z 17

Dĺžavy, Miškov zárubok, Poništovia, V Májovom grúni, Kráľovská, Rusnákova roľa, Na honoch, Cadrov zárubok, Omladníky, Brandysovia, Čavajdovia, Mordárky, Novosad, Chvastkovci, Nová Bystrica, Hanzové jamky, Sajdovia, Pastvy, Pálenice, Ricierky, Vangorovia, Pod Starým dielom, Kubičinovia, Marunova roľa, Budín, Bisahova, Kotvasovia, Grapa prostredná, Krchovia, Mazúrove lazy, Rusňačky, Krištofovie, Zemanov zárubok, Za chodníkom, Holešovia, Bystričné, Bardáčová, Berešova, Pleškova, Varínčak, Matejašovia, Pokrývkova, Židovo, Šumská, Od Belského, Granátovia, Vyšná Pleškova, Talapkov zárubok, Od Tisového, Beskyd pri Trojačke, Kuricovia, Na Rovni, U Labušov, Kasakovia, Šaradia, Romanovia, Skopová na Neslúchanom, Kúpnica na Skopovej, Od Ricierovej, Na chmelovú Obšívaných, Pastvova

Miesto, Kysucká vrchovina:, 13 z 17

Kyčerky, Turčianky, Frančiakov, Bardáčov zárubok, Bystričné, Bardačová, Jelenčiakova Poľana, U Brandýsov, Hohlovky, Rechtoríkova Poľana, Sajdovia, Mackurovia, Danková, Chalúpkova, Nad skopovou, Kornádkova dolina, Martinsko - Zemanov hon, Pod Starým dielom v Tisovom, Zadná grapa, Vyšná mohyla, Pod Vlčovou, Mordárovia, Chmúrov jarok, Pod Brýzgalkami, Pokrývkova roľa, Šarady, Za Muškovou mlákou, Košariská, Janikovia, Grúň, Pálenica, Ďuračkova roľa, Kašubov, Pavelkov, Dolinky, Na Cabajku, Klátie, Andrisová, Kotrisova, Hlávkov zárubok, Starý diel, Doliny, Mihovia, Korčekova, Gregušova Poľana, Peťková, Pod Cabajkou, Marunove konce, Podhybov zárubok, Hruškuliakovia, Brhlovky, Poľana, Ďuranovo, Baníkov zárubok, Pokrývkova, Pakšov, Medzi Hohlovkami, Timkova, Korčeková Čerchľa, Kapustniská, Lučiaková Romaníková, Medzipríval, Poništovci

Miesto, Kysucká vrchovina:, 14 z 17

Chmúrovia, Oravský Beskyd na Demianovej, Bardačov zárubok, Danihelka, Majeríčka, Rapčová Čerchľa, Prostredná Slezácka hoľa, Pod Kýčerou, Pinčiarovci, Podháj, Na čele, Cádrovia, Harvelka, Flajšová, Balačín, Pleškov Nižná, Sajdov zárubok, Prival, Timkova roľa, Danihlovci, V zrúbanom, Banička, Ku Okresancu, Jančulova kúpnica, Halvonka, Klapuška, Judáci, Nemcovia, Na Hvizdákovo, Pod Kýčerou - Lysičanove konce, Mrvova, Miškov a Oravcov, Zajacovia, Boďova Poľana, Od Pokrývkovej, Oravcov zárubok, Dávidíkova Kýčerka, Talapková hoľa, Riečne, Predná grapa, U Priščov, Buchova hora, Chmúrová, Rajnohová jamka, Švajcovia, Kašubov zárubok, Petreková, Ostrý vŕšok, Dávidička, Rusnácka roľa pod starým dielom, Martiniskov zárubok, Smrtovisko, Strapáčova roľa, Jamy, Vychylovská hoľa, Na Roveň, Na Neslúchanom, Nová cesta, Novosadovci, Ricierova

Miesto, Kysucká vrchovina:, 15 z 17

Do Bystričného, Buková, Barbačov, Labošovci, Pastvova, Rajnohova jamka, Marunova roľa, Ďuriškovci, Oravcov zárubok, Repisko, Plešková Vyšná, Klieštovia, Jančulova roľa, Frančiakov, Hlávkov zárubok, Kurkula, Úplaz, Pod Repiskom, Vlčová, Surovcovia, Bystričné, Korčeková, Nad Kýčerou, Od Bačína, Štrbova kúpnica, Ondráška, Rusňákova, Nižná Pleškova, Bisahová, Jantošov zárubok, Pri Hohlovkách, Na Smrekovcoch, Cholvarky za Cabajku, Jurkov, Jelenčiakova Kýčerka, Pod Suchá, Riečnica, Chmelové, Skaličné, Rusňákova, Sobolova, Ferkov zárubok, Urbanov zárubok, Višňakov zárubok, Špalkov zárubok, Kučakov zárubok, Kortisova roľa, Maslákov zárubok, Ricierova hoľa, Drapov zárubok, Pečarkov zárubok, Jedloviná, Gáborov zárubok, Vápenica, Frančiakov Hlávkov zárubok, Školov zárubok, Štrbáky, Rožňov, Májov grúň, Kišikov zárubok, Čamborkov zárubok

Miesto, Kysucká vrchovina:, 16 z 17

Krkoška, Mičkov zárubok, Havrania, Dolu grúňom, Knapov zárubok, Nezníkom, Koterce, Črchle, Uhliská, Skalka, Klobučnô, Sobolský, Kľúč, Košariská, Vrch Kozinec, Kút, Za Jalovým, Za Magurou, Michalkov, Hoľa, Na kúte, Kafunský, Pod Háj, Štefúnov, Úboč, Končie do potoka, Rakytová, Kozinec, Kozinec-Krytošová, Buchtov kopec, Za potôčkom, Magura, Zadielie, Vaškovský, Skaličanský, Repková, Záhumnie, Kaňov, Poddielie, Kopanica, Hrabie, Magurka, Vaškovský, Uhliská, Široký grúň, Ploština, Pod Zelenou, Nezník, Nižné lány, U pivničiarov, Plešivský Žiar, Dlhé, Bukovina, Za Polom, Pod Bukovinou, Jamy, Pod novými lazmi, Pod Rohoľou, Veľká Havrania, Jalová mohyla

Miesto, Kysucká vrchovina:, 17 z 17

Vranovský, Nad úbočou, Polom, Jaškovský, Jamy, Malé Vreteno, Háj, Na Martincovom, Pod Skalkou, Za prievalcom, Čertovo koleso, Dolné Žihľavy, Čachovo, Pod bôrikami, Kalužnický, Ďuritský, Za Bôrčim, Za Martincovým, Koncom do potoka, Čremoš, Stožok, Plešivá - Balkán, Polianky, Havranský vrch, Košariská, Medzi hrabie, Hoľa, Čierna mláka, Veľké Vreteno, Za chlievy, Pod Brodencom, Bátkovské, Hora nad úbočou, Pod Hryzňou, Ku šopám, Vranovský, Zraz, Okrúlica, Juríčky, Pasienok

Podobné, Kysucká vrchovina:

1996x turistika, 1547x miesto, 201x orientačný bod, 46x turistické informácie, 46x strom, 44x chranený strom, 27x poľovnícky posed, 23x orientačná mapa, 16x miesto na piknik, 12x ohnisko, 12x studňa, 11x prístrešok, altánok, 5x atrakcia, 3x komín, 2x pamätník, bojisko, 1x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Kysucká vrchovina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://kysucka-vrchovina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.