Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Kysucká vrchovina » turistika » miesto

Miesto, Kysucká vrchovina

Miesto v Kysucká vrchovina

V Kysucká vrchovina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Kysucká vrchovina:, 1 z 17

Depo, Horevažie, Horevažie pod hôrkou, Bielisko, Pod stenami, Šimunov, Hore dolinkou, Sedliská, Lány, Pod Drobniou, Kolo, Kamence, Závodie, Obora, Prostredný Vadičov, Pod majerom, Predmestie, Nad Šibenicami, Rybník, Nad mlynom, Noviny, Kaštiel, Vrchy, Lazy, Mičianovia, Machajové, Hájisko, Lánce, Kraviarky, Medzilužie, Nad cintorínom, Pod kruh, Pod hŕbkami, Klinček, U Drľaka, Záhrada, Skalica, Záhrady, Za kaštielom, Hranice, Járky, Raganov mlyn, Jančulova, Na lúkach, Na chotári, Za višnie, Červencovia, Záhorčie, Prieloh, Starý majer, Priosie, Lachovia, Chalúpkova roľa, Za záhradami, Pod cintorínom, Adamovec, Podbučky, Talapkovia, Pod Kr -ovec, Pod štepmi

Miesto, Kysucká vrchovina:, 2 z 17

Za medzu, Noskovec, Prostredné lúky, Medzi haj, Čerenka, Do Kňažovca, Pod Nedielku, Predmlynie, Pod predný haj, Nad zábrehom, Pod Lysou, Na dlhé, Rovné pri kríži, Strana, Solisko, Rovné, Na vršku, Holienkovia, Za Lány, Krúžky, Pod dubom, Hrby, Kliny, U Kubaščíkov, Zvonica, Hôrka, Kapitulovo, Lazisko, Pod stráňou, U Galjeríkov, Pod Lovisko, U Sobolov, Predné Porubné, Nad studienkami, Kapustné záhrady, Perisko, Mazúrovia, Cezpolie, Ostredok, Za zahrady, Zichovia, Miškovia, Močiary, Dolný sad, Senkovo, Pod kostolné, Pochybov zárubok, Šadibolovia, Mackova roľa, Kamenné, Sobolová, Brhlová, Pod dvor, Sporinskovia, Nad Pakancom, Holienkova, Tižinky, Hony, Pustina, U Blškov, Kopanica

Miesto, Kysucká vrchovina:, 3 z 17

Na vŕšku, Lazce, Nová Bystrica, Hlboč, Hrby, Ponad cesty, Jančulovia, Za záhradkami, Kráčiny, Granátov zárubok, Fulierovia, Hančinovia, Dolný Vadičov, Slukov zárubok, Rovné pri kríži, Pišojovia, Dolina, Šulganov zárubok, Závodskovia, Kučákov zárubok, Na trojak, Revajov zárubok, Pod roh Dubeň, Nad Paprudie, Záplotie, Kádašová, Sopkov, Za Chmelincami, Mazurský, Slivkovský, Hulákovia, Za Brezníkom, Osada Gažovia, Na Hámre, Fuskov, Zadné zápotočné, Pod Malým Vretenom, Za kaštieľom, Pocestie, Vyše kríža, Lány, Dúbravky pod Vrchom, U Beľanov, Za vrch, Tižinka, Kanisov, Od Gbelian, U Makynov, Nižný Martišov, U Paluchov, Pod Mokrým, Zadný lán, Zadná hôrka, U Sidorov, Predná hôrka, Podhorie, Ohrada, Jedľovina, Dielnice, Na kút

Miesto, Kysucká vrchovina:, 4 z 17

Dolinky, Panské záhrady, Nádolie, Matušský, Poliacky, Čikovský, Tkáčovský, Lalinský, Rudinský, Valiasky, Janovský, Korcháň, Markovský, Vavrecký, Mravcovský, Mišovský, Svačovský, Maselský, Fujacký, Lodňanka, Frankovský, Malý Vreteň, Pod riekou, Spišáková, Grúne, Petrová, Malá Petrová, Uhlavčie, Šibenice, Rovienky, Rovná hora, Demkovská, Kostolec, Kozínska, Na rovni, Rovienky, Pažite, Pri Končitom, Závoz, Koncom do Závoza, Laz, Pod Pálenicou, Ráztoky, Kiškovie, Úboče, Paseka, Skalky, Hlboký, Jefirny, Predné húštiny, Na Odvažie, Istenka, Brehy, Hladký vrch, Predné jamy, Hore koncovky, Gorilov, Steny, Zámostie, Ščibalov

Miesto, Kysucká vrchovina:, 5 z 17

Valkov vrch, Margušov, Pod vŕšky, Čeršľa, Žľaby, Pod Brezníky, Kykula, Veľká Martoňovica, Teplička, Hnojníky, Rokytie, Mliečovy, Brezníky, Oselné, Malatínec, Španica, Valkov, Janoška, Malá Martoňovica, Ku krížu, Závršie, Vysoký breh, Kozinec, Za rakytie, Paprudie, Rubaň, Hažov, Brehy, Doliny, Malá Straníková, Pitkové, Čierne doliny, Pod skalou, Pod závozie, Dálnie, Kúty, Pod Lazy, Pod farskou, Madajka, Pod hôrčie, Zámostie, Straníková, Za goľajou, Brehy, Za roh Dubeň, Mičov, Kobáry, Na vŕšky, Za ulicou, Hore potočie, Zadky, Nad záhradou, Hrebeň, Medze, Blažejovec, Pod Metiskom, Pod Košariská, Vŕšky, Na lán, Nad poľom

Miesto, Kysucká vrchovina:, 6 z 17

Drožčiakov vrch, Metiská, Oblesky, Osada Hrnčiareň, Za železnicou, Pod hroble, Medzi hroble, Medzi jamky, Medzi potôčky, Na Kysuci, Za Straníkom, Za Diel, Za rybník, Pod Vrchovinou, Rukáv, Pálenica, Šlapkov, Medzicestie, Na jame, Za Metiská, Dráhy, Rovienky, Dúbrava, Pod závozy, Búrie, Hlodky, Pod prostrednou, Slopovec, Záhorská, Dolná štvrť, Roh Dubeň, Jamiská, Dielec, Vajanko, Vrchovina, Za hájik, Stráň, Stránie, Lúka, Pod dielec, Božkovec, Lopatina, Pod rožok, Pod prílet, Za dolinou, Za Kúty, Slatiny, Podevráta, Hrb, Pod chotár, Lazy, Medzi Ostré, Kopanice, Dúbrava, Za lúčinky, Hony, Huboč, Za Stránie, Hrabie, Zabučie

Miesto, Kysucká vrchovina:, 7 z 17

Pri Malom Ostrom, Háj, Medzi Vodami, Ku doline, Lán, Pod snohy, Kotrčina Lúčka, Pod háj, Za potok, Pod jablonkami, Pri Veľkom Ostrom, Žabkové zeme, Vrchy, Brisk, Poza Briežky, Trávniky, Dúžany, Kašajské Janovo, Crkovo, Zlieň, Za Laziskom, Stráňa, Za horou, Kúty, Nad Petríkov haj, Lány, Brehy, Kaplické, Kráľov breh, Diely, Košaricka strana, Žľabina, Chotár, Burovo, Dolné Hrby, Za stránicou, Kriv, Do potoka, Za kruh, Nad Valašské, Eliašovo, Poruby, Pod straňou, Za haj, Zajarčie, Klin, Porubné, Za Krčahovce, Kulov vŕšok, Za dolinku, Pod zadný háj, Jamy, Pod horou, Dielnice, Podhlbočie, Osikoviny, Lanske, Okruhlica, Kovačíkov, Šebeň

Miesto, Kysucká vrchovina:, 8 z 17

Svorita, Pod Požehu, Hore Mraznicou, Zajacké Janovo, Čerchle, Z vršky, Loviská, Zadky, Kyselovické, Za stránicou, Horné Hrby, Za jarkom, Pod Klukovo, Brehy, Medzi lúkami, Do kopca, Brvene, Hlotské lúky, Hŕbky, Snôžok, Hôrka, Sýkorové, Bučníky, Kašajské lazy, Honce, Za plánkou, Nad cestou, Hrby, Paprudie, Hôrky, Meridza, Klukovo, Pod Diely, Nosko, Krčiny, Pod Ladom horu, Diely, Hraščanky, Vŕšok-II., Valašské, Krasotin, Ďurčov lúka, Podvršie, Veľký Ostredok, Pod Poľanami, Nad potoky, Prostredné lúky, Pod Bizov vrch, Pod Žiarcom, Za palenicami, Silkovo, Doliny, Dlhé hony, Košarick palenica, Červené hliny, Palenica, Šieste, Taralka, Na l n, Za cestou

Miesto, Kysucká vrchovina:, 9 z 17

Pri Kr -ovci, Hlboké jamy, Jamy, Kruh, Brehy, Šiaš, Horúce, Lovisko, Lán, Nad sadkom, Pod dielmi, Kráčiny, Uhlisko, Radovka, Pod lúky, Vŕšok, Kašička, Zadný háj, Podlejšie, Michalkovo, Obrzok, Pred hrebienkom, Medzi kopce, Malý Ostredok, Vŕšky, Močiare, Pri cintoríne, Pod Makoviskom, Solnicovo, Pod Žiar, Kopec, Korybany, Dolina, Skriželné,Krasotín, Za Kr -ovec, Tomaškovo, Jarošové, Hanička dolná, Kresačka, Pod lazy, Kubešov vrch, Tižinky horné, Zadné hony, Šumska roľa, Horekoncova, Hŕbíky, Horný diel, Dlžavy, Maťašovo, Kučovo, Potoky, Záplotie, Ostredky, Surovina, Drapkova, Prostredné hony, Stariny, Frankovo, Haj, Za diely

Miesto, Kysucká vrchovina:, 10 z 17

Ploštiny, Na Laz, Vrch, Pokrývkova, Šumská roľa, Pastvova roľa, Kotrisová, Diely, Mackova, Vlkanovo, Jankovo Horné, Nad čerešeň, Priečnice, Romaníkova, Chalúpková, Pod Plošinu, Jankovo, Michalcovia, Flajšová, Laz pod Príslopom, Cvrklať, Strapáčova, Jakubčické Z vršky, Podolinská, Pod Petríkov haj, Príslopok, Peťková roľa, Jasenovská, Chotár, Mackovia na vrchu, Laz, Pod Hruškovie, Romaníkova roľa, Dúbrava, Petkova roľa, Kotrisova u Lachov, Koncovky, Dubiská, Matejovo, Jankovo Dolné, Klanicovia, Na Trojačku, Nad kruh, Ku šípu, Medzi jarky, Pod Zlieň, Pri jarku, Diely, Hôrka, Od Pažite, Úvaliny, Romaníkova, Zadky, Pod haj, Sobolova, Hančinova, Andrisova, Pod lovište, Pod cestou, Mičianovo, Kostolné

Miesto, Kysucká vrchovina:, 11 z 17

Jihličné, Bizov vrch, Za hlbokým, Sobolova, Peťkovia a Pradenovia, Mala dolina, Matejčíkovo, Peťkova roľa, Petinova, Za doliny, Zelnička, Malá dolina, Slopovec, Peťková, Nad Lejšinami, Drlov haj, Holý diel, Podhruščie, Od Polian, Mackova, Lejšiny, Ivankovo, Nad stráňou, Danková, Škutky, V zrúbanom, Danihlovci, Martinsko - Zemanov hon, Šarady, Pastvova, Cadrov zárubok, Pokrývkova, Poľana, U Brandýsov, Bystričné, Bardáčová, Na čele, Mordárky, Ďuračkova roľa, Kotrisova, Turčianky, Pálenice, U Labušov, Medzi Hohlovkami, Ďuranovo, Mohylovia, Holienčinovia, Pod Dúbravou, Chmúrov jarok, Na Žihľave, Pod grapom, Granátovia, Pod Starým dielom, Pleškov Nižná, Brandysovia, Korčekova, Kubičinovia, Skaličianky, Na honoch, Na Hvizdákovo, Marunovia

Miesto, Kysucká vrchovina:, 12 z 17

Pinčiarovci, Kuricovia, Buchovci, Marunova roľa, Grúň, Na Cabajku, Na jame, Plešková, Rapčová Čerchľa, Sajdovia, Kúpnica na Skopovej, Za Muškovou mlákou, Danihelka, Flajšová, Grapa prostredná, Rusňačky, Pakšov, Klapuška, Romanov, Krištofovie, Od Šaradia, Pod Vartiskom, Uhlisko, Rechtoríkovia, Pavelkov zárubok, Pod Vlčovou, Rusnákova roľa, Nad Kuricom, Bisahova, Cádrovia, Andrisová, Kotriská, Kotvasovia, Sajdovia, Frančiakov, V Skaličnom od Šimkovho, Omladníky, Kráľovská, Ricierky, Hanzové jamky, Čavajdovia, Berešova, Starý diel, Od Belského, Miškov zárubok, Dĺžavy, Balačín, Timkova, Martinskov zárubok, Hohlovky, Vyšná Pleškova, Mackurovia, Kapustniská, Od Ricierovej, Za chodníkom, Sporinský zárubok, Pod Kýčerou, Kornádkova dolina, Staňovci, Nová Bystrica

Miesto, Kysucká vrchovina:, 13 z 17

Holešovia, Pod Starým dielom v Tisovom, V Májovom grúni, Timková, Kasakovia, Poništovci, Harvelka, Pod Brýzgalkami, Na chmelovú Obšívaných, Na Rovni, Vartisko pod Mrvovou Kikulou, Chmúrovia, Čepelovci, Škútovia, Banička, Klátie, Gregušova Poľana, Timkova roľa, Cez jamu, Košariská, Doliny, Bardáčov zárubok, Korčeková Čerchľa, Novosad, Sajdov zárubok, Hričov, Poništovia, Rapčova Kúpnica, Varínčak, Ku Okresancu, Chalúpkova, Peťková, Beskyd pri Trojačke, Matejašovia, Pokrývková, Podhybov zárubok, Prostredná Slezácka hoľa, Talapkov zárubok, Prival, Pokrývkova, Hlávkov zárubok, Židovo, Petríkov h j, Jelenčiakova Poľana, Vyšná mohyla, Kotrisova, Jažovce, Bardačov zárubok, Baníkov zárubok, Dolinky, Polianka, Zadná grapa, Podháj, Brhlovky, Pálenica, Chvastkovci, Skopová na Neslúchanom, Mihovia, Vangorovia, Kyčerky

Miesto, Kysucká vrchovina:, 14 z 17

Hruškuliakovia, Budín, Majeríčka, Bystričné, Bardačová, Pokrývkova roľa, Od Tisového, Mrvova, Gemeľov, Mordárovia, Frančiakov zárubok, Andrisova roľa, Šumská, Pod Smrekovkou, Pleškova, Pastvy, Šaradia, Kašubov, Pavelkov, Pod Cabajkou, Marunove konce, Nad skopovou, Romanovia, Judáci, Medzipríval, Lučiaková Romaníková, Janikovia, Krchovia, Mazúrove lazy, Zemanov zárubok, Rechtoríkova Poľana, Pod Kýčerou - Lysičanove konce, Halvonka, Nemcovia, Oravský Beskyd na Demianovej, Jančulova kúpnica, Smrtovisko, Od Pokrývkovej, Vychylovská hoľa, Chmúrová, Barbačov, Švajcovia, Klieštovia, U Priščov, Pod Repiskom, Dávidička, Rusnácka roľa pod starým dielom, Cholvarky za Cabajku, Jurkov, Sobolova, Oravcov zárubok, Talapková hoľa, Novosadovci, Nižná Pleškova, Oravcov zárubok, Frančiakov, Hlávkov zárubok, Chmelové, Na Neslúchanom, Marunova roľa, Miškov a Oravcov, Rajnohova jamka, Martiniskov zárubok, Surovcovia

Miesto, Kysucká vrchovina:, 15 z 17

Pastvova, Štrbova kúpnica, Repisko, Pri Hohlovkách, Riečne, Zajacovia, Predná grapa, Vlčová, Strapáčova roľa, Skaličné, Plešková Vyšná, Úplaz, Od Bačína, Na Roveň, Na Smrekovcoch, Buková, Kurkula, Rusňákova, Boďova Poľana, Bystričné, Rajnohová jamka, Labošovci, Jamy, Do Bystričného, Korčeková, Riečnica, Jelenčiakova Kýčerka, Nad Kýčerou, Pod Suchá, Kašubov zárubok, Ďuriškovci, Petreková, Ricierova, Bisahová, Jančulova roľa, Ondráška, Rusňákova, Nová cesta, Jantošov zárubok, Ostrý vŕšok, Buchova hora, Dávidíkova Kýčerka, Jedloviná, Školov zárubok, Gáborov zárubok, Vápenica, Višňakov zárubok, Ferkov zárubok, Májov grúň, Frančiakov Hlávkov zárubok, Kortisova roľa, Drapov zárubok, Rožňov, Urbanov zárubok, Špalkov zárubok, Štrbáky, Ricierova hoľa, Kučakov zárubok, Kišikov zárubok, Pečarkov zárubok

Miesto, Kysucká vrchovina:, 16 z 17

Maslákov zárubok, Mičkov zárubok, Čamborkov zárubok, Krkoška, Stožok, Polianky, Pod Bukovinou, Čelo, Čertovo koleso, Vrch Kozinec, Magura, Dlhé, Repková, Bátkovské, Knapov zárubok, Plešivský Žiar, U troch kopcov, Kozinec-Krytošová, Kopanica, Na kúte, Za Hámrom, Pod bôrikami, Za Magurou, Starý chodník, Mroščákov zárubok, Magurka, Čachovo, Juríčky, Koterce, Pod Rohoľou, Za potôčkom, Sobolský, Okrúlica, Zemice, Palačekovské, Háj, Kaňov, Medzi hrabie, Polom, Poddielie, Hoľa, Končie do potoka, Široký grúň, Veľké Vreteno, Dolné Žihľavy, Kordošovo, Čremoš, Úboč, Parpuť, Vranovský, Veľká Havrania, Dubovské lúky, Havrania, U pivničiarov, Nižné lány, Kút, Malé Vreteno, Plešivá - Balkán, Dudová, Ku šopám

Miesto, Kysucká vrchovina:, 17 z 17

Vaškovský, Bukovce, Jamy, Kľúč, Vaškovský, Jamy, Havranský vrch, Hoľa, Bukovina, Labantský, Uhliská, Pri Parputi, Zraz, Za Bôrčim, Bubáňové, Koncom do potoka, Za Polom, Za stavanie, Tabačský, Nezníkom, Tokaniská, Jaškovský, Pod skalou, Pod Skalkou, Zadielie, Košariská, Pasienok, Za Martincovým, Skalka, Na Martincovom, Kliešťovská, Kozinec, Pod Zelenou, Uhliská, Horská, Vyšné lány, Štefúnov, Michalkov, Skaličanský, Na Brezníku

Podobné, Kysucká vrchovina:

1996x turistika, 1547x miesto, 201x orientačný bod, 46x turistické informácie, 46x strom, 44x chranený strom, 27x poľovnícky posed, 23x orientačná mapa, 16x miesto na piknik, 12x ohnisko, 12x studňa, 11x prístrešok, altánok, 5x atrakcia, 3x komín, 2x pamätník, bojisko, 1x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Kysucká vrchovina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://kysucka-vrchovina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.